Finał II Olimpiady Umiejętności Hotelarskich w Ostródzie

W dniach 25-27 marca 2024 r. w Hotelu WILLA PORT***** w Ostródzie odbył się etap centralny II Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, w którym to udział wzięła Zuzanna Woźniak uczennica kl. 4ch, zdobywając tytuł finalistki.

Gratulujemy!


Główne cele Olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych oraz dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich. Ustalana przy udziale Polskich Hoteli Niezależnych problematyka II edycji OUH, która dostosowana była do aktualnych potrzeb przedsiębiorców branży hotelarskiej w zakresie kwalifikacji personelu, jest wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami branży.

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Podczas tegorocznego etapu centralnego Olimpiady zorganizowane zostały również warsztaty dla nauczycieli przybyłych  wraz z podopiecznymi uczniami, pt. „Współczesne hotelarstwo – trendy i zmiana oczekiwań Gości”; „IT i sztuczna inteligencja w Hotelarstwie” oraz „Instrumenty dostosowywania kwalifikacji do potrzeb branż turystycznych”.

 

Źródło: https://www.e-hotelarz.pl/artykul/99163/w-willa-port-ostroda-wyloniono-zwyciezcow-ii-edycji-olimpiady-umiejetnosci-hotelarskich-sgh-i-phn/