Dzielenie się opłatkiem

W dniu 13.12.2022r. w nowoczesnej auli CKZiU Nr 1 odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane dla 100 osób – członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Wicedyr. Alicja Michniak serdecznie wszystkich powitała i nawiązała do jubileuszu 75 lat szkoły. Atmosfera była bardzo miła, ponieważ okazało się, że wśród zebranych byli również absolwenci szkoły.

Przewodnicząca PZERiI Helena Dubel podziękowała p. dyr. Annie Knapik za możliwość zorganizowania spotkania przy współudziale uczniów, a następnie złożyła wszystkim świąteczne życzenia zdrowia, spokoju i błogosławieństwa w Nowym Roku.

Pani dyr. Anna Knapik przełamała opłatek ze zgromadzonymi i życzyła zdrowia oraz pokoju, który jest tak ważny obecnie na świecie. Dla gości warsztaty szkolne pod opieka nauczycieli przedmiotów gastronomicznych przygotowały wigilijne potrawy i świąteczne wypieki.

W czasie spotkania uczniowie pod opieką p Moniki Wanat śpiewali polskie kolędy, a zgromadzeni dołączyli do kolędowania. „Hotelarze” zapewnili obsługę i podejmowali gości. Wszyscy mieli okazję do rozmów i wspólnego świętowania. Przygotowane potrawy i ciasta bardzo smakowały. Uczestnicy zgodnie prosili o kolejną możliwość spotkania.

W przygotowanie spotkania zaangażowali się uczniowie pod opieką p. Agnieszki Mikołajek, p. Edyty Borkowskiej oraz kier. Patryka Kurka. Nad całością i przebiegiem czuwała wicedyr. Alicja Michniak

 

Alicja Michniak
wicedyrektor CKZiU Nr 1
w Wadowicach