ANGIELSKI KREATYWNIE

Uczniowie klas maturalnych powtarzają przed próbną maturą za pomocą stacji dydaktycznych.

Przed uczniami różnorodne  zadania i łamigłówki, które doskonalą rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, umiejętności językowe (słowotwórstwo, parafrazę zdań, uzupełnianie luk).

Gry karciane, Koło Fortuny i interaktywne zadania na monitorze multimedialnym pomagają przygotować się do matury ustnej.

Klasa ekonomiczna doskonali język zawodowy przed styczniową sesją na podstawie materiału audiowizualnego udostępnionego przez Bank of England.

Opiekun
Monika Wanat