Akcja „Klasonakrętki dla Mileny Szwed z Marcyporęby”

To już ostatnia akcja nakrętkowa w tym roku szkolnym… Tym razem zbieramy dla Milenki Szwed z Marcyporęby.

LICZYMY NA WASZĄ POMOC 🙂

Przeliczone i podpisane nakrętki prosimy przynosić do biblioteki szkolnej do 10 czerwca 2024 r.

TRADYCYJNIE ZBIERAMY KLASAMI, ALE DOCENIAMY RÓWNIEŻ INDYWIDUALNE ZAANGAŻOWANIE 🙂

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE :):):)

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu


Milenka urodziła się 15.12.2010 roku. Pierwsze 1,5 miesiąca życia spędziła w Krakowskim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. W wyniku przeprowadzonych badań wykryto zespół Downa, a także: wadę serca, niedoczynność tarczycy, zaćmę obu oczu, astygmatyzm.
Milena z powodu tych chorób musi być leczona u wielu lekarzy specjalistów – kardiologa, endokrynologa, hematologa, hepatologa, neurologa, nefrologa, okulisty, ortodonty i genetyka.

Wada genetyczna, którą Milenka została obarczona nie pozwoli jej nigdy na całkowite usamodzielnienie, ale praca włożona w jej rozwój psychoruchowy przynosi efekty. Bardzo korzystne byłoby dla Milenki korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych, ale ich koszt znacznie przewyższa możliwości finansowe rodziców…”