Plan lekcji zawierający informacje o salach, nauczycielach i oddziałach.