Technik żywienia i usług gastronomicznych

Okres nauki : 2 lata

Branżowa Szkoła II Stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów  – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.

Najważniejszym aspektem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

DLA KOGO :

Szkoła branżowa II stopnia jest ofertą dla absolwentów kończących Branżową Szkołę I Stopnia w zawodzie kucharz.

Uczniowie szkoły branżowej II stopnia będą zdawać egzamin z kwalifikacji HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

KWALIFIKACJA  HGT.12 obejmuje zagadnienia z :

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.
 • obsługi kelnerskiej
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • organizacji usług gastronomicznych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • języka obcego zawodowego.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • stołówki szkolne, szpitalne i sanatoryjne,
 • firmy cateringowych,
 • zakłady produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • własna działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Równocześnie z kształceniem zawodowym, realizowane jest kształcenie ogólne, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.