Technik rachunkowości

Okres nauki: 5 lat

Technik rachunkowości jest zawodem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości. Dlatego absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w działach księgowości, jak i biurach rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów,
 • ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

I co dalej? …

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości ma otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku. Znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. finansów, ds. kadr i płac, księgowy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych,
 • biurach rachunkowych, bankach, i zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach skarbowych,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.