Technik ekonomista

Okres nauki: 5 lat

Technik ekonomista to zawód nadal popularny na rynku pracy. Stwarza duże szanse zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Absolwenci tego zawodu są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności organizacyjne, operatywność, cierpliwość.

Technik ekonomista musi wykazywać gotowość do ciągłego dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych;
 • prowadzenia spraw księgowo-rozliczeniowych;
 • prowadzenia sekretariatu;
 • prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

I co dalej? …

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie:

 • prowadząc i rozliczając własną firmę;
 • w administracji państwowej;
 • jako pracownik działu kadr i płac (np. specjalista ds. kadr i płac)
 • w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, marketingu, reklamie, zarządzania firmą, w zakresie: prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych; prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS; zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS) tworzenia biznesplanów,
 • przy prowadzeniu rozliczeń w biurze rachunkowym,
 • przy prowadzeniu biura obsługi klienta (np. specjalista ds. marketingu),
 • przy prowadzeniu gospodarki magazynowej (np. specjalista ds. gospodarki magazynowej i administracji)

Miejsca pracy dla technika ekonomisty: własna firma o charakterze produkcyjnym, usługowych lub handlowym, biura księgowe, urzędy administracji, urzędy skarbowe, banki, sekretariaty, biura maklerskie, agencje celne, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa ubezpieczeniowe.