Sprzedawca

Okres nauki: 3 lat

Sprzedawca, to zawód uniwersalny, niepodlegający wahaniom na rynku pracy. Mimo rozwoju technologii, nadal niezwykle istotny jest osobisty kontakt z klientem. Kupujący oczekuje rzetelnej informacji, rady i wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowej, a dobry sprzedawca musi dostosować się do wymagań współczesnego rynku.

W zawodzie sprzedawcy kontakty z innymi ludźmi są bardzo intensywne, dlatego przy bezpośredniej obsłudze klientów powinny pracować osoby komunikatywne, łatwo nawiązujące relacje interpersonalne. Ważne są również takie cechy, jak umiejętność słuchania i cierpliwość, umiejętność postępowania z ludźmi, a także odporność emocjonalna.

Praca sprzedawcy jest zaliczana do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole i współdziałania. Przydatne w tym zawodzie są dobra pamięć oraz uzdolnienia rachunkowe – do szybkiego i sprawnego wykonania obliczeń finansowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • pozyskiwanie i obsługiwanie nabywców sprzedawanych produktów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej i hurtowej,
 • przyjmowanie dostaw towarów, przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie,
 • dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo- kasowych, rozliczanie i zabezpieczanie utargu,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu,
 • dodatkowe uprawnienia w zakresie: nauki języków obcych, operatora wózków widłowych, kurs kwalifikacyjny w zakresie carvingu, baristy, barmana potwierdzony świadectwem kwalifikacji.

Zawód ten daje szerokie możliwości znalezienia pracy w sektorze handlu i usług.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

I co dalej?

Osoby przygotowane do pracy w charakterze sprzedawcy najczęściej są zatrudniani na stanowisku sprzedawcy bądź kasjera – sprzedawcy a także na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży,
 • przedstawiciel handlowy,
 • handlowiec,
 • kierownik sklepu,
 • kierownik działu sprzedaży,
 • asystent ds. sprzedaży w: punktach sprzedaży detalicznej (bez względu na ich standard i stosowaną formę sprzedaży) i wszystkich miejscach, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje.

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

 • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom technika handlowca,
 • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może zdobyć tytuł technika księgarstwa.