Klasa psychologiczno-socjalna

Okres nauki: 4 lata

Rozszerzenia: biologia, język polski

Naukę w tej klasie wybierają uczniowie, którzy szczególnie interesują się biologią i zagadnieniami związanymi z rozwojem jednostki ludzkiej i jej funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie. Liceum to przygotowuje uczniów do takich kierunków studiów jak: ratownictwo medyczne, biologia, psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo i pracownik socjalny. Poprzez pracę w prężnie działającym szkolnym wolontariacie współpracującym z instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Wadowic uczeń ma możliwość sprawdzenia się bezpośrednio w pracy z człowiekiem mającym problemy emocjonalne, egzystencjalne i różnym rodzajem niepełnosprawności.

przedmioty uzupełniające:

  • człowiek jako jednostka
  • człowiek w środowisku