Klasa politechniczna

Okres nauki: 4 lata

Rozszerzenia: geografia, matematyka

Naukę w tej klasie wybierają uczniowie, którzy swoją przyszłość chcą związać z wykorzystaniem geografii i matematyki w przyszłym kształceniu i życiu zawodowym. Predyspozycja do nauki jest dobre opanowanie podstaw tych przedmiotów w szkole podstawowej. Zapraszamy uczniów zainteresowanych szerokorozumianymi zagadnieniami związanymi z rozwojem świata, gospodarki, zasobami naturalnymi i ich ochroną oraz wykorzystaniem matematyki do kształcenia się w tych kierunkach.

Liceum to przygotowuje uczniów do takich kierunków studiów jak:
– inżynieria środowiska,
– górnictwo i energetyka,
– ochrona środowiska,
– geoturystyka,
– geodezja i kartografia,
– geoinformatyka,
– geografia, geologia,
– ekologiczne źródła energii,
– automatyka,
– elektrotechnika,
– inżynieria akustyczna,
– inżynieria i analiza danych
oraz pozostałych z szerokiej oferty kierunków kształcenia takich uczelni wyższych jak AGH i Politechnika.