Klasa Net & Sport

Rozszerzenie: język angielski, matematyka

Nauka w tej klasie łączy różne dziedziny wiedzy. Jest to klasa, która eksponuje ścisły, matematyczny opis świata, a język angielski daje większą szansę na odnalezienie się we współczesnym świecie, tym którzy zainteresowani są nowoczesnymi technologiami.

Ponadto w tej klasie proponowane są dodatkowe zajęcia z rekreacji ruchowej, fitnessu, turystyki górskiej czy ratownictwa wodnego, zajęcia w formie wyjazdowej i wycieczki sportowo-językowe-turystyczne. Klasa o takim profilu daje nieograniczone możliwości wyboru studiów – od kierunków technicznych, przez ekonomię, bankowość, informatykę, po kierunki turystyczne czy lingwistyczne.

przedmioty uzupełniający:

  • zarządzanie projektami informatycznymi