Kelner

Okres nauki: 3 lata

Kelner to zawód dla absolwentów szkoły podstawowej, chcących zdobywać umiejętności w dziedzinie gastronomii, a szczególnie obsłudze kelnerskiej gości w zakładach gastronomicznych oraz gastronomii hotelowej. Kierunek kształcenia w naszej szkole daje wiele dodatkowych możliwości między innymi uczestnictwo w kursach (stażach branżowych, projektach unijnych, stażach zagranicznych w renomowanych restauracjach hotelowych, udział w kursach m. in. barmańskich z elementami sommelierstwa, carvingu, na prawo jazdy i wielu innych).

Praktykę zawodową kelnerzy odbywają w szkole. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą; pracowania kelnerska ze stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem do zarządzania gastronomią, wózek do flambirowania potraw, sprzęt barmański, niezbędny sprzęt do obsługi konsumenta, kostkarka do lodu, sala do ćwiczeń z barem wyposażonym w ekspresy do kawy, pracownia technologii produkcji potraw i napojów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem.

EDUKACJA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

teoretyczne :

 • język angielski zawodowy
 • technologia gastronomiczna 
 • podstawy miksologii
 • bhp
 • obsługa kelnerska

praktyczne

 • rozliczenia usług kelnerskich
 • obsługa gości w praktyce
 • procesy produkcji gastronomicznej

Wyuczony zawód kelnera pozwala znaleźć dobrą, satysfakcjonującą pracę w zakładach gastronomicznych o wysokim standardzie świadczenia usług jako:

 • wykwalifikowany kelner z elementami sommelierstwa,
 • barman,
 • barista,
 • znawca podstawy kulinarnej.

Zawód daje możliwość podjęcia pracy w:

 • restauracjach o wysokim standardzie
 • restauracjach hotelowych,
 • kawiarniach,
 • pubach,
 • barach hotelowych,
 • barach plażowych,
 • przy obsłudze bankietów.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS EDUKACJI:

 • opanowanie sztuki kelnerskiej,
 • przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gościa,
 • nakrywanie i dekorowanie stołów zgodnie z najwyższymi standardami,
 • profesjonalna obsługa gości,
 • savoir-vivre kelnera,
 • nabycie wiedzy barmańskiej z sommelierstwem,
 • znajomość baristyki (ćwiczenia w umiejętności obsługi ekspresu ciśnieniowego),
 • obsługa bankietów,
 • świadczenie usług cateringowych,
 • współpraca w zespole.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO

 • HGT.01 – wykonywanie usług kelnerskich.

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych może zdobyć tytuł technika usług kelnerskich.