Staże zawodowe 2023

Zakończyły się wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”.
W roku 2023r. staże realizowane były tylko i wyłącznie w miesiącu lipcu.

Uczestnikami byli przede wszystkim uczniowie/uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 1 w Wadowicach, ale także uczniowie/uczennice ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. W lipcu 2023r. zrealizowano łącznie 52 staże zawodowe.

Młodzież pracowała w 11 niżej wymienionych firmach zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego, jak również w Ustroniu Morskim:

 • Czarny Groń Sp. z o.o. Sp. k. w Rzykach;
 • Galicjanka – Piekarnia, Cukiernia, Kawiarnia, Lodziarnia w Wadowicach oraz Łękawicy;
 • Hotel Radocza Park*** Active & SPA w Radoczy;
 • Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy „Janosik” Anna Zając w Ustroniu Morskim;
 • CUD MALINA s.c. w Wadowicach;
 • Młyn Jacka Hotel & SPA**** w Jaroszowicach;
 • HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA w Kleczy Dolnej;
 • Mebloform Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej;
 • Galeria Cafe Rafał Talaga, Katarzyna Augustyniak-Talaga s.c. w Wadowicach;
 • WDB WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wadowicach;
 • ROOTING Adrian Korzeniowski w Wysokiej.

Każdemu uczniowi po zrealizowaniu 150 godzin stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 2 200 zł oraz zwrot kosztów przejazdu. Natomiast pracodawcy przysługuje zwrot kosztów opiekuna stażu.

Mentor zawodowy
Dorota Lofek