Staże zawodowe 2022

Zakończyły się wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – uczestnikami staży w lipcu i sierpniu 2022 roku byli przede wszystkim uczniowie/uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, ale także
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. W okresie lipiec i sierpień 2022r. łącznie zrealizowano 99 staży zawodowych.

Uczniowie pracowali w 18 niżej wymienionych firmach zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego, jak również w Ustroniu Morskim:

 • Czarny Groń Sp. z o.o. Sp. k. w Rzykach;
 • Galicjanka – Piekarnia, Cukiernia, Kawiarnia, Lodziarnia w Wadowicach oraz Łękawicy;
 • Hotel Badura w Wadowicach;
 • „Czartak” Restauracja – Pub & Pizzeria w Gorzeniu Górnym;
 • Hotel Radocza Park*** Active & SPA w Radoczy;
 • Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy „Janosik” Anna Zając w Ustroniu Morskim;
 • Edward Zając Ośrodek Wczasowo Wypoczynkowy „Janosik” w Ustroniu Morskim;
 • CUD MALINA s.c. w Wadowicach;
 • Młyn Jacka Hotel & SPA**** w Jaroszowicach;
 • „RARYTAS” KRZYSZTOF LEŃCZOWSKI w Wysokiej;
 • Restauracja „ADRIA” Andrzej Wojnar w Andrychowie;
 • Urzędu Miejskiego w Wadowicach;
 • HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA w Kleczy Dolnej;
 • Mebloform Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej;
 • „Nablla” Marcin Matyjasik w Choczni;
 • SPOŁEM” Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Andrychowie;
 • Galeria Cafe Rafał Talaga, Katarzyna Augustyniak-Talaga s.c. w Wadowicach;
 • Biuro rachunkowe „EDITH” Edyta Witek w Wadowicach.

Każdemu uczniowi po zrealizowaniu 150 godzin stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 2 200 zł
oraz zwrot kosztów przejazdu. Natomiast pracodawcy przysługuje zwrot kosztów opiekuna stażu.

Mentor zawodowy
Dorota Lofek