Projekt mobilności 2010 – Niemcy – Frankfurt nad Odrą

Projekt pt. „Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej”
w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
FRANKFURT NAD ODRĄ (NIEMCY) 31.01. – 27.02.2010 r.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach uczestniczyli w projekcie „Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej” realizowanym w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Organizatorami projektu są Internationaler Bund Polska z Krakowa we współpracy z Internationaler Bund oddział w Brandenburgii.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista przebywali w Niemczech od 31stycznia do 27 lutego 2010 roku realizując program miesięcznego stażu na terenie placówki Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Stażyści pracowali w firmie symulacyjnej, dzięki czemu mieli okazję poznania pracy na różnych stanowiskach, w różnych działach, a w konsekwencji zapoznali się z metodami pracy w całym przedsiębiorstwie. Podstawową zasadą firmy symulacyjnej jest jej autonomia. Uczniowie sami rozwiązują pojawiające się problemy, instruktorzy spełniają rolę doradców. Sytuacja ta sprawia, że młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności, samodzielnego podejmowania decyzji, pracy w grupie, ale też indywidualnego wykonywania powierzonych obowiązków. Staż ten niewątpliwie przyczynia się do rozwoju zawodowego uczestników – poprawią oni swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętej pracy biurowej i administracyjnej. Poznanie zasad funkcjonowania niemieckiej firmy ułatwi młodzieży ewentualny start nie tylko na polskim, ale także na niemieckim i europejskim rynku pracy, staną się oni bardziej mobilnymi pracownikami.

Zajęcia wynikające z programu stażu odbywają się w języku niemieckim, co sprawia, że młodzież może przełamać bariery językowe, a także polepszyć znajomość języka niemieckiego, oraz wzbogacać go o słownictwo fachowe, co będzie dla nich niezwykłym atutem podczas późniejszego poszukiwania pracy.

Po powrocie uczniowie dokonali podsumowania stażu i przygotowali raporty z udziału w projekcie. Każdy uczestnik stażu otrzyma Europas Mobilność, który potwierdza udział w europejskiej ścieżce kształcenia, zdobyte umiejętności, kwalifikacje oraz opisując szczegółowo wykonywane podczas stażu czynności.

Przed wyjazdem do Niemiec oraz podczas pobytu na stażu młodzież uczestniczyła w kursie języka niemieckiego. Po pracy oraz w dni wolne zorganizowany był bogaty program dodatkowy, którego celem było poznanie Niemiec oraz integracja grupy.

 Organizatorzy projektu:


Internationaler Bund Polska,
ul. Bronowicka 42, 30-091 Kraków

Fundacja Internationaler Bund Polska została założona na przełomie 2004 i 2005 roku. Jej fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja chce pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową.

Cele statutowe fundacji IB Polska realizowane są w ramach projektów z zakresu kształcenia zawodowego i obywatelskiego, działalności społecznej, organizowania czasu wolnego i wymiany międzynarodowej z udziałem młodzieży i dorosłych, promowania nauki języków obcych i zawodu, opieki zdrowotnej i społecznej.

 

Internationaler Bund – Oddział w Brandenburgii.
FIZ Frankfurt nad Odrą, Südring 59, 15236 Frankfurt (Oder).

Stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. w Niemczech jest jedną z największych organizacji pozarządowych działających w sektorze oświatowym i socjalnym, założona została w 1949 roku w celu wspierania najsłabszych grup społecznych.

IB posiada na terenie całych Niemiec 700 ośrodków, ponad 10.000 pracowników i pomaga ponad 300.000 osobom. Stowarzyszenie realizuje wspólne projekty z ponad 20 krajami na całym świecie. Posiada 16 oddziałów regionalnych.

IB Oddział w Brandenburgii zatrudnia około 300 osób i kształci blisko 3500 dzieci i młodzieży. Główne obszary działań IB Brandenburgia to: przygotowywanie do wyboru zawodu oraz kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej oraz defaworyzowanej, programy dokształcania zawodowego, projekty integracyjne, praca z młodzieżą oraz na rzecz społeczności lokalnej, współpraca międzynarodowa, a w jej ramach: praktyki zawodowe, wymiana młodzieży, projekty specjalistyczne dla multiplikatorów i pedagogów, kursy językowe.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: