Projekt mobilności 2013 Niemcy – Frankfurt

Projekt pt. „Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej – zagraniczny staż
dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym”
w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
FRANKFURT NAD ODRĄ (NIEMCY) 26.05. – 22.06.2013 r.

W dniach 26.05 – 22.06.2013r. uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbyli staż w Niemczech pt. „Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej – zagraniczny staż dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym”.

Poniżej krótka relacja z odbytego stażu.