Stypendium Rady Rodziców za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022

Wychowawcy klas:
 2 – 4 – III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera,
 2 – 4 – Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
 2 – 3 – Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera

proszeni są o zgłaszanie kandydatów do Stypendium Rady Rodziców za wyniki w nauce  oraz osiągnięcia za rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione wnioski o przyznanie Stypendium Rady Rodziców wraz z kompletem dokumentacji można składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.10.2022r. (środa) do godz. 15.00.

W przypadku osiągnięć w zawodach, konkursach i olimpiadach do wniosku należy dołączyć kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia.

 

Regulamin przyznawania stypendium Rady Rodziców oraz wniosek został przesłany również do wychowawców w/w klas na służbowe adresy e-mailowe.