208 pracownia informatyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   IG 1ar-1/2 pla.prze.gos
JO 3w-1/2 sys.kom.rozl
  IG 2ch-1/2 prac.handlu
1 8:00- 8:45   IG 1ar-1/2 pla.prze.gos
JO 3w-1/2 sys.kom.rozl
WO 3ch-1/2 sprzed.tow.t
DL 3w-1/2 sys.komp.dok
2 8:50- 9:35 JW 1c-2/2 prac.sprzeda
  JO 1ar-2/2 kad.pł.t
MM 1c-1/2 prac.handlu
DL 3a-1/2 sys.komp.dok
3 9:40-10:25 JW 1c-2/2 prac.sprzeda
  JO 1ar-2/2 kad.pł.t
MM 1c-1/2 prac.handlu
DL 3a-1/2 sys.komp.dok
4 10:35-11:20 JO 3a-1/2 sys.kom.rozl
  DL 3w-1/2 sys.komp.dok
IG 3t-2/2 ob.inf.w hot
JW 3ch-1/2 prac.sprzeda
5 11:25-12:10 JO 3a-1/2 sys.kom.rozl
WO 1ar-2/2 roz.fin.prz
DL 3w-1/2 sys.komp.dok
IG 3t-1/2 ob.inf.w hot
JW 3ch-1/2 prac.sprzeda
6 12:15-13:00   WO 1ar-2/2 sys.kom.rozl
JO 3i-1/2 zarz.pr.kare
IG 3t-1/2 ob.inf.w hot
JO 3w-1/2 sys.kom.rozl
7 13:15-14:00   MM 2a-2/2 te.ko.pr.biu
JO 3i-1/2 zarz.pr.kare
JO 3r-1/2 zarz.pr.kare
WO 1ar-2/2 sys.kom.rozl
8 14:15-15:00 JW 2ch-1/2 prac.sprzeda
MM 2a-2/2 te.ko.pr.biu
JW 2ch-1/2 sprzed.tow
JO 3r-1/2 zarz.pr.kare
JW 2ch-1/2 prac.sprzeda
9 15:05-15:50 JW 2ch-1/2 prac.sprzeda
  JW 3ekp-2/3 prow.dz.gosp
JO 3r-1/2 zarz.pr.kare
JW 2ch-1/2 prac.sprzeda
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum