207 pracownia informatyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     WO 3w-2/2 sys.komp.dok
IG 3ch-2/2 ob.inf.w hot
 
1 8:00- 8:45     WO 3w-2/2 sys.komp.dok
IG 3ch-2/2 ob.inf.w hot
WO 3w-2/2 sys.kom.rozl
2 8:50- 9:35 JO 3fż-1/2 org.sprzetow
CS 2a-1/2 pla.prze.gos
WO 3fż-1/2 prac.handlu
JW 1c-2/2 prac.handlu
WO 3a-2/2 sys.komp.dok
3 9:40-10:25 JO 3fż-1/2 org.sprzetow
Ja 3ch-1/2 prac.handlu
  JW 1c-2/2 prac.handlu
WO 3a-2/2 sys.komp.dok
4 10:35-11:20 WO 3a-2/2 sys.kom.rozl
Ja 3ch-1/2 prac.handlu
WO 3w-2/2 sys.kom.rozl
   
5 11:25-12:10 WO 3a-2/2 sys.kom.rozl
EW 1ar-1/2 te.ko.pr.biu
WO 3w-2/2 sys.kom.rozl
DL 2a-2/2 pla.prze.gos
 
6 12:15-13:00   EW 1ar-1/2 te.ko.pr.biu
Ja 3i-2/2 zarz.pr.kare
Bi 1ekp wych.rodz.
WO 3w-2/2 sys.komp.dok
7 13:15-14:00 Ja 3fż-1/2 prac.sprzeda
CS 2a-1/2 te.ko.pr.biu
Ja 3i-2/2 zarz.pr.kare
Ja 3r-2/2 zarz.pr.kare
JO 1ar-1/2 dział.przed.
8 14:15-15:00 Ja 3fż-1/2 prac.sprzeda
CS 2a-1/2 te.ko.pr.biu
  Ja 3r-2/2 zarz.pr.kare
JO 1ar-1/2 dział.przed.
9 15:05-15:50 Ja 2a-2/2 dział.przed.
    Ja 3r-2/2 zarz.pr.kare
Ja 1c-1/2 prac.sprzeda
10 15:55-16:40 Ja 2a-2/2 dział.przed.
      Ja 1c-1/2 prac.sprzeda
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum