3t
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 j.polski MJ 115 wf-2/2 ŁK siłownia   fizyka Bn 104  
1 8:00- 8:45 j.polski MJ 115 j.ang zaaw-1/2 BE 109
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
  matematyka DS 205  
2 8:50- 9:35 religia ŁD 13 j.ang zaaw-1/2 BE 109
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
wf-1/2 #39w siłownia religia ŁD 13  
3 9:40-10:25 historia BK 117 tech.pr.w ho-1/2 TS 203
j.ang zaaw-2/2 BE 109
wf-1/2 #39w siłownia tech.pr.w ho-1/2 TS 203
ob.inf.w hot-2/2 IG 215
wf-2/2 ŁK siłownia
4 10:35-11:20 z_angielski-1/2 BE 101
j.niem p-2/2 ZK 114
tech.pr.w ho-1/2 TS 203
j.ang zaaw-2/2 BE 108
historia BK 9 tech.pr.w ho-1/2 TS 203
ob.inf.w hot-2/2 IG 208
wf-2/2 ŁK siłownia
5 11:25-12:10 j.niem p-1/2 Bi 114
z_angielski-2/2 BE 108
przedsięb. CS 104 j.polski MJ 205 ob.inf.w hot-1/2 IG 208
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
matematyka DS 205
6 12:15-13:00 informatyka-1/2 PB 7
informatyka-2/2 SI 003
biologia AR 101 pods.hotel IG 202 ob.inf.w hot-1/2 IG 208
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
pods.hotel IG 9
7 13:15-14:00 chemia OM 102 org.pr.w hot TS 205 j.niem p-1/2 Bi 109
z_angielski-2/2 BE 108
wf-1/2 #39w siłownia godz.wych BE 13
8 14:15-15:00 r_geografia EP 202 org.pr.w hot TS 205 z_angielski-1/2 BE 108
j.niem p-2/2 ZK 214
  godz.dyr TS 101
9 15:05-15:50     matematyka DS 205   geografia EP 202
10 15:55-16:40         r_geografia EP 202
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum