3i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 kamp.reklamo WM 9     j.ang.reklam-1/2 SU 116
j.ang zaaw-2/2 MK 216
sku.efek.kre-1/2 BP 7
plan.kam.rek-2/2 WM 8
2 8:50- 9:35 godz.wych BK 117 kamp.reklamo WM 9   j.ang zaaw-1/2 Zi 216
j.ang.reklam-2/2 SU 116
sku.efek.kre-1/2 BP 7
plan.kam.rek-2/2 WM 8
3 9:40-10:25 religia Bz 115 j.ang zaaw-1/2 Zi 108
j.ang zaaw-2/2 MK 215
  plan.kam.rek-1/2 WM 8
sku.efek.kre-2/2 BP 7
kamp.reklamo WM 9
4 10:35-11:20 dz.gosp.w re JW 206 matematyka DS 205   plan.kam.rek-1/2 WM 8
sku.efek.kre-2/2 BP 7
kamp.reklamo WM 9
5 11:25-12:10 j.niem p-1/2 109
j.niem p-2/2 LS 216
j.polski PM 115 j.niem p-1/2 109
j.niem p-2/2 LS 216
j.polski PM 209 bhp MW 13
6 12:15-13:00 u_hist.i sp. BK 219 r_j.polski PM 115 zarz.pr.kare-1/2 JO 208
zarz.pr.kare-2/2 Ja 207
  j.niem p-1/2 109
j.niem p-2/2 LS 216
7 13:15-14:00 matematyka DS 104 r_informat.-1/2 PB 8
r_informat.-2/2 WT 7
zarz.pr.kare-1/2 JO 208
zarz.pr.kare-2/2 Ja 207
   
8 14:15-15:00   r_informat.-1/2 PB 8
r_informat.-2/2 WT 7
j.polski PM 209    
9 15:05-15:50   religia Bz 13 r_j.polski PM 209    
10 15:55-16:40   wf-1/2 #3w3 siłownia
wf-2/2 SW przewiązka
wf-1/2 #3w3 przewiązka
wf-2/2 SW sala gimnastyczna
   
11 16:45-17:30     wf-1/2 #3w3 siłownia
wf-2/2 SW sala gimnastyczna
   
12 17:35-18:20          
13 18:25-19:10          
14 19:15-20:00       praktyka zaw ZA @  
15 20:05-20:50       praktyka zaw ZA @  
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum