2ch
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         prac.handlu-1/2 IG 208
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
1 8:00- 8:45         prac.handlu-1/2 IG 003
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
2 8:50- 9:35     j.polski PM 209   prac.handlu-1/2 IG 003
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
3 9:40-10:25   godz.dyr DS 205 przedsięb. CS 117   org.sprzetow-1/2 IG 003
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
4 10:35-11:20   j.polski PM 115 chemia OM 102   org.sprzetow-1/2 IG 003
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
5 11:25-12:10 wf-2/2 ŁK sala gimnastyczna podst.towaro-1/2 JS 206
org.pr.w hot-2/2 TS 203
historia BK 104 wf-1/2 #2w2 siłownia r_angielski-1/2 PG 108
tech.pr.w ho-2/2 TS 203
6 12:15-13:00 wf-1/2 #2w2 siłownia
wf-2/2 ŁK przewiązka
podst.towaro-1/2 JS 206
org.pr.w hot-2/2 TS 203
historia BK 104 wf-1/2 #2w2 siłownia
wf-2/2 ŁK sala gimnastyczna
godz.wych AJ 214
7 13:15-14:00 bhp-1/2 MW 117
pods.hotel-2/2 IG 115
j.niem p-1/2 AJ 114
j.ang zaaw-2/2 MK 116
matematyka DS 205 j.niem p-1/2 AJ 203
j.ang zaaw-2/2 MK 202
matematyka DS 205
8 14:15-15:00 prac.sprzeda-1/2 JW 208
pods.hotel-2/2 IG 203
j.ang zaaw-1/2 PG 203a
j.niem p-2/2 AJ 109
sprzed.tow-1/2 JW 208
z_angielski-2/2 MK 215
j.ang zaaw-1/2 PG 219
j.niem p-2/2 AJ 214
prac.sprzeda-1/2 JW 208
9 15:05-15:50 prac.sprzeda-1/2 JW 208
przyg.śniad.-2/2 MA 0
j.polski PM 115 r_geografia-2/2 TW 202 biologia KS 101 prac.sprzeda-1/2 JW 208
10 15:55-16:40 geografia-1/2 EP 201
przyg.śniad.-2/2 MA 0
religia Bz 13   fizyka JR 104  
11 16:45-17:30 geografia-2/2 TW 202 religia Bz 13      
12 17:35-18:20   informatyka-1/2 SM 7
informatyka-2/2 PB 8
     
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum