B.Popek (BP)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     3r-1/2 plan.kam.rek 7
  3i-1/2 sku.efek.kre 7
2 8:50- 9:35     3r-1/2 plan.kam.rek 7
1i podst.reklam 9
3i-1/2 sku.efek.kre 7
3 9:40-10:25   1i podst.reklam 9
2i godz.wych 9
3i-2/2 sku.efek.kre 7
1i-1/2 krea.w.rekla 7
4 10:35-11:20   1hi-2/2 krea.w.rekla 7
  3i-2/2 sku.efek.kre 7
1i-1/2 krea.w.rekla 7
5 11:25-12:10 1hi-2/2 podst.reklam 8
1hi-2/2 krea.w.rekla 7
2i podst.reklam 9
  1i-1/2 krea.w.rekla 7
6 12:15-13:00   1hi-2/2 krea.w.rekla 7
2i-1/2 strat.w.rekl 7
  2i-1/2 prod.reklamy 7
7 13:15-14:00 2i podst.reklam 9
  2i-1/2 strat.w.rekl 7
  2i-1/2 prod.reklamy 7
8 14:15-15:00     1hi-2/2 podst.reklam 9
  2i-1/2 prod.reklamy 7
Drukuj plan
wygenerowano 2022-04-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum