Kurs „Kuchni molekularnej”

W dniu 10.10.2021r. trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w kursie „Kuchni molekularnej”.

Kurs realizowany był w ramach projektu „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” RPMP.10.02.02-12-0029/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Środki finansowe na realizację ww. kursu Powiat Wadowicki otrzymał ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „T-G CKZiU II”.

Kurs został przeprowadzony przez Warsztaty Qulinarny Paweł Wojtyga w Krakowie.

Dzięki udziałowi w kursie nauczyciele wzbogacili swoje umiejętności zawodowe, które mogą wykorzystać podczas zajęć prowadzonych z młodzieżą.