uczniowie szkoły

Ogólnopolski Konkurs "Tischnerowskie Ślady"

poświęcony życiu i twórczości 

Księdza Profesora Józefa Tischnera

pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

 

 Ogólnopolski Konkurs „Tischnerowskie Ślady” popularyzujący życie i myśl ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodzieży, to zawsze wydarzenie wyjątkowe w życiu ZS nr 3 w Wadowicach, inicjatora, organizatora i gospodarza tego Konkursu.  Cieszy się on niesłabnącą popularnością wśród młodzieży o czym świadczy fakt, że to już jego XI edycja. Hasło, które przyświecało tegorocznym zmaganiom dotyczyło pojęcia ojczyzny w filozofii księdza profesora Józefa Tischnera i ujęte było w słowach: Rozważania o ojczyźnie w twórczości księdza profesora Józefa Tischnera

Tegoroczny finał, tak, jak w roku ubiegłym, został zaplanowany na dwa dni: 8 i 9 marca. Takie rozwiązanie jest podyktowane chęcią uczynienia Konkursu bardziej atrakcyjnym za sprawą rozszerzenia jego formuły o wizualizację rozważań filozoficznych poprzez prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Dało możliwość integracji młodzieży, opiekunów, znawców i  miłośników filozofii ks. Tischnera, co jest niewątpliwą korzyścią.

Cz artystyczna poziom przewysza OpolePan Kazimierz TischnerNa widowni przysze finalistki z Mentorem    

Pierwszy etap konkursu (poprzedzony etapem szkolnym) odbył się 8 marca w ZS nr 3 w Wadowicach  i zgromadził uczestników z wielu miast: Krakowa, Łodzi, Bochni, Rabki Zdroju, Kalwarii Zebrzydowskiej i oczywiście z Wadowic.

Polegał on na napisaniu testu z zakresu podanego tematu oraz ze znajomości życiorysu ks. prof. J. Tischnera. Po nim nastąpiło przedstawienie przygotowanych wcześniej ustnych prezentacji( wzbogaconych wizualizacją multimedialną) rozwijających temat konkursu. Za sprawą tego etapu zostało wyłonionych pięciu finalistów, którzy kolejnego dnia przystąpili do drugiej części zmagań konkursowych.

Finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Tischnerowskie Ślady” odbył się tradycyjnie niemal w rocznicę urodzin ks. Tischnera, czyli 9 marca. I tym razem, jak ma to miejsce  od VI edycji  (10 III 2011r.) w swe gościnne progi przyjęło Uczestników i zaproszonych Gości Wadowickie Centrum Kultury, gdzie nastąpiło uroczyste ich powitanie. Uroczystą Finałową Galę swym przybyciem uświetnili:

 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski - Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Magdalena Zembrzycka – asystentka Rektora i Kanclerza WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • ks. dr Marek Sołtysiak – adiunkt Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Kazimierz Tischner – Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera, brat ks. profesora
 • Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty
 • Elżbieta KowalczykDyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach
 • Andrzej Górecki – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego
  Patroni Wadze Wyzszej Szkoy Europejskiej w KrakowieFilozofia mostem midzypokoleniowym Przewodniczcy jury ks dr Marek Sotysiak

   

Po części oficjalnej nastąpił długo oczekiwany moment, czyli ogłoszenie wyników I etapu konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyłonieni finaliści zmagali się w walce o indeksy do krakowskich szkół wyższych pod czujnym okiem jury konkursowego w składzie:

 • Przew. - ks. dr Marek Sołtysiak, wykładowca Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Pan Kazimierz Tischner – Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera i brat ks. Profesora
 • Sekretarz – Rafał Bzowski członek Komitetu Organizacyjnego, nauczyciel ZS nr  w Wadowicach.

W tym etapie konkursu konkursu każdy uczestnik odpowiadał na 3 pytania (dwa z dziedziny filozofii i jedno dotyczące życia Księdza Profesora) oraz ponownie przedstawiał pięciominutową prezentację przed komisją Konkursową. To dało możliwość dokonania ostatecznej oceny i wyłonienie grona zwycięzców XI edycji Konkursu „Tischnerowskie Ślady”:

 • Angelika Szarek - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków
  • Wanda Iwan  - V Liceum Ogólnokształcąceim. A. Witkowskiego, Kraków
  • Michalina Pałczyńska - XXIII Liceum Ogólnokształcące, Łódź
  • Justyna Mazur - Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Wadowice
  • Krzysztof Komendera - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika, Kalwaria Zebrzydowska

Było o co walczyć, bo w tym roku po raz piąty laureaci w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne, mieli możliwość wyboru jednego z pięciu indeksów, które zostały ufundowane przez krakowskie uczelnie: jeden - przez Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prof. nadzw. dr. hab. Piotra Kłodkowskiego wraz z pokryciem kosztów czesnego za I rok studiów na jeden z niżej wymienionych kierunków:

I.  W obrębie studiów stacjonarnych:

 • Zarządzanie
 • Filologia angielska – lingwistyka stosowana
 • Stosunki międzynarodowe
 • International Relations

II. W obrębie studiów niestacjonarnych

 • Zarządzanie
 • Stosunki międzynarodowe,

a cztery przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dra hab. Władysława Zuziaka na wydział teologiczny i na wydział filozoficzny tegoż uniwersytetu. Prawo do kolejności wyboru indeksu zależy od zdobytego miejsca.

Finalistka Finalistka z Wadowic Justyna Mazur Finalistka w dobrym nastroju

Pozostałe nagrody w tegorocznym Konkursie są również  bardzo cenne: firmowe plecaki, książki, albumy, pióra i długopisy, słodycze,  a wszystko to za sprawą ofiarności  Sponsorów:

 1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach – nagrody rzeczowe, upominki promujące Powiat Wadowicki 
 2. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie – indeks
  na I rok studiów
 3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 3 indeksy Wydział Filozoficzny
  i Teologiczny
 4. Małopolski Kurator Oświaty – nagroda rzeczowa – I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
 5. Instytut Myśli Józefa Tischnera – książki o życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera
 6. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK – nagrody książkowe
 7. JAF Inwestycje w Krakowie – nagrody rzeczowe
 8. Firma „Aromado Serwis” w Krakowie – nagrody rzeczowe
 9. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Skawa” S.A. w  Wadowicach – wyroby cukiernicze
 10. Ogrodnictwo Jerzy Rokowski w Wadowicach – kwiaty na dekoracje
 11. Grawi s.c. Piekarnia
 12. HMH Hardek Mąka Hardek sp.j
 13. Zakłady Mięsne Wadowice sp. z o.o.
 14. Wylęgarnia. PPH Wadowice
 15. Lód-Pol S.Strzeżoń, B.Madej s.j.
 16. CZEMPION Adam Adamczyk. Hurtownia owoców i warzyw

 

Modzi Filozofowie Obrady Jury By Filozofem

 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży tegoroczny Konkurs został wzbogacony o jeszcze jedną kategorię. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mieli możliwość  wyrażenia swojej interpretacji słów ks. Tischnera poprzez fotografię. W tej Edycji brzmiały one : „Być w „ojczyźnie” to „być sobą u siebie”. To jednak nie jest możliwe bez jakiegoś wyboru. „Ojcowiznę” się ma, „ojcowiznę” się otrzymuje, „ojczyznę” się również wybiera.”

Obrady jury zakończyły się następującym werdyktem:

 1. Daniel Warchołek - Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Publiczne Technikum, Bochnia
 2. Natalia Grabowska - Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Publiczne Technikum, Bochnia 
   ex aequo Jakub Paździora – Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Wadowice
 3.  Aneta Smradz -Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera, Rabka – Zdrój.

 W kategorii szkół gimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kowal - Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Chrzanów.

Uczestnicy tej kategorii nagrodzeni zostali drobnym sprzętem elektronicznym i plecakami.

***

      W tym roku po raz kolejny prawo uczestnictwa w konkursie mieli także gimnazjaliści, którzy nadsyłali prace inspirowane myślą ks. J. Tischnera: Organizatorów bardzo cieszy coraz żywsze zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej konkursem, a tym samym i myślą i filozofią ks. Tischnera. Nadesłane prace charakteryzowały się ogromną dojrzałością myśli ich autorów i oryginalnością ujęcia tematu. Spośród zgłoszonych prac jury wyłoniło najlepsze:

I miejsce Anna Gliszczyńska, Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach, II miejsce Jakub Cygoń, Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera z Cięciny, III miejsce Aleksandra Nogala, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach.
Wyróżnienia

Michał Ciesielka, Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, Joanna Gąsienica – Giewont, Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem, Jakub Szyndler, Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, Paulina Czubaj, Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy, Gimnazjum im. Adama Gorczyńskiego i Karol Kubczak, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli.

***

Patronat nad XI Jubileuszową edycją Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie Ślady” sprawują:

 • Zarząd Powiatu w Wadowicach,

 • Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie,

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

 • Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK”

 • Wspiera nas również Stowarzyszenie „Drogami Tischnera

Na koniec należy wspomnieć o tych, bez zaangażowania których ta impreza nie odbyłaby się, czyli o Organizatorach. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą nauczyciele uczący w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach: przew. Józefa Guzek v-ce dyrektor ZS nr 3, Rafał Bzowski - sekretarz, członkowie: Małgorzata Duda, Joanna Moskała, Grażyna Gwoździewicz, Anna Harańczyk, Jolanta Kosińska, Jolanta Gębala, Renata Marek, Janina Pachel, Jolanta Skoczylas, Joanna Bolek, Mateusz Niedziółka, Monika Niedziela, Jerzy Kozak, Ewa Gal.  Oprawą medialną i graficzną konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów informatycznych: Barbara Popek, Monika Wiercimak, Tomasz Widlarz. Uświetnieniem konkursowych zmagań były występy artystyczne uczniów ZS nr 3 pod kierunkiem polonistek: p. Małgorzaty Dudy i p. Jolanty Kosińskiej. Nie sposób pominąć także wkładu i zaangażowania pań z Komisji Gastronomicznej, Anny Knapik, Grażyny Cabak, Anny Gibas, Marty Leśniak, Jadwigi Krawczyk, które wraz z uczniami czuwały nad oprawą gastronomiczną imprezy. Cały zespół pracował pod czujnym okiem Pani dyrektor Jolanty Satławy.

 

      I tak XI edycja Konkursu przechodzi już do historii.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 1_Laureaci_-_zdobywcy_indeksw_z_opiekunami_i_Patronami_Konkursu
 • 2_Laureaci_konkursu_fotograficznego
 • 3_Laureaci_konkursu_poetyckiego

Simple Image Gallery Extended

 Fotoreportaż: Izabela Pelczar (3i), Ewelina Prokopiuk (3i), Jakub Paździora (3n)

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)