uczniowie szkoły


Typ szkoły Liczba uczestników Nazwa konkursu/olimpiady Uzyskany tytuł/zajęta lokata
Technikum nr 2
w zawodzie technik hotelarstwa
kl. 4h
1 uczennica VI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej V miejsce w etapie centralnym
(zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego)
Technikum nr 2
w zawodzie technik ekonomista
Kl. 4a
1 uczennica Ogólnopolski Konkurs „Parafia – moja mała ojczyzna” I miejsce
w kategorii reportaż
Technikum nr 2
w zawodzie technik ekonomista
Kl. 4a
1 uczennica Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości udział w finale
Technikum nr 2
w zawodzie technik organizacji reklamy
kl. 2i
1 uczennica Ogólnopolski Konkurs „Tischnerowskie Ślady” – IX edycja I miejsce
III Liceum Ogólnokształcące
Kl. 1m
1 uczeń III miejsce
Technikum nr 2
w zawodzie technik hotelarstwa
kl. 1h
1 uczennica XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy wyróżnienie w półfinale
Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno – Oratorski „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie Drogowskazy” wyróżnienie
Technikum nr 2
w zawodzie technik organizacji reklamy
kl. 2i
3-osobowy zespół „Najlepsza Interpretacja Składnika Kompetencji” – Szlakiem Zachodniopomorskie Przedsiębiorczości I miejsce w Małopolsce
III Liceum Ogólnokształcące
Kl. 2m
3-osobowy zespół II Małopolski Turniej Przedsiębiorczości III miejsce w Małopolsce
Technikum nr 2
w zawodzie technik ekonomista
Kl. 4a
1 uczennica XIX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – menedżerskich wyróżnienie w etapie okręgowym
Technikum nr 2
w zawodzie technik handlowiec
Kl. 4c
1 uczennica
Technikum nr 2
w zawodzie technik organizacji reklamy
kl. 3i
1 uczeń Konkurs na esej Polsko – Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE wyróżnienie w skali kraju
Technikum nr 2
w zawodzie technik organizacji reklamy
kl. 3i
1 uczennica Małopolska Licealiada Młodzieży w Drużynowym Tenisie Stołowym IV miejsce w Małopolsce
Technikum nr 2
w zawodzie technik hotelarstwa
kl. 2ch
1 uczennica
Technikum nr 2
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
kl. 2b
1 uczennica
III Liceum Ogólnokształcące
Kl. 3m
1 uczennica XIX
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
udział w finale okręgowym
III Liceum Ogólnokształcące
Kl. 3m
1 uczeń XLIII Olimpiada Biologiczna udział w etapie wojewódzkim
Technikum nr 2
w zawodzie technik ekonomista
Kl. 4a
1 uczeń IX edycja Olimpiady Przedsiębiorczości udział w eliminacjach okręgowych
Technikum nr 2
w zawodzie kucharz
kl. 4g
1 uczennica XVIII Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności
XIX miejsce w etapie okręgowym

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)