uczniowie szkoły

Klasa europejska

Rozszerzenie: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia

Uczeń, który wybiera ten typ kształcenia wykazuje zainteresowania językowe i wiedzą o świecie współczesnym. Absolwent ma możliwość wyboru kierunków turystycznych, filologicznych, ekonomicznych, prawniczych a także europeistyki i politologii. Wymiana zagraniczna w Niemczech daje możliwość doskonalenia umiejętności konwersacji w języku niemieckim, jak i w języku angielskim.

Przedmioty uzupełniające:

  • edukacja medialna
  • historia i społeczeństwo

Klasa socjalno - społeczna 

Rozszerzenie: biologia, język polski

Kierunek ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy interesują się biologią i zagadnieniami związanymi z rozwojem jednostki ludzkiej i jej funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie. Liceum to przygotowuje uczniów do takich kierunków studiów jak: ratownictwo medyczne, biologia, psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo i pracownik socjalny. Poprzez pracę w prężnie działającym szkolnym wolontariacie współpracującym z instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Wadowic uczeń ma możliwość sprawdzenia się bezpośrednio w pracy z człowiekiem mającym problemy emocjonalne, egzystencjalne i różnym rodzajem niepełnosprawności.

Przedmioty uzupełniające:

  • historia i społeczeństwo
  • człowiek jako jednostka
  • człowiek w środowisku

Klasa matematyczno - informatyczna

Rozszerzenie: matematyka, informatyka, język angielski

Zajęcia z przedmiotów kierunkowych odbywają się w 4 nowoczesnych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. Uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności dzięki udziale wMłodzieżwych Uniwersytetach Matematycznych...więcej. oraz w projekcie "Feniks", który jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Zainteresowani uczniowie maja mozliwość zdobycia certyfikatu Cisco Networking Academy...więcej Wycieczki dydaktyczne na wyższe uczelnie pozwalają na poznanie najnowszych metod programowania i osiągnięć w dziedzinie IT. Absolwenci są przygotowani do studiów m. in. na kierunkach technicznych, matematycznych i ekonomicznych.

W programie nauczania m.in.:

  • urządzenia techniki komputerowej
  • lokalne sieci komputerowe (budowa i administrowanie)
  • grafika komputerowa (Corel, Adobe Photoshop)
  • algorytmika (algotytmy klasyczne, metody numeryczne)
  • programowanie strukturalne i obiektowe (C++, AndroidStudio)
  • relacyjne bazy danych (Access)
  • serwisy WWW (HTML,CSS, PHP, MySQL)
  • multimedia (obróbka dźwięku, Flash)

Przedmioty uzupełniające:

  • przyroda
  • historia i społeczeństwo

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)