uczniowie szkoły

Kelner

Pracownia organizacji usług kelnerskich wyposażona w:

 • stoły, krzesła konsumenckie
 • niezbędny sprzęt do obsługi konsumenta
 • konfekcję do nakrywania stołów
 • stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do zarządzania gastronomią i układania menu
 • ciśnieniowy ekspres do parzenia kawy oraz młynek do mielenia kawy
 • wózek do flambirowania potraw
 • sprzęt barmański

Pracownia technologiczna do sporządzania potraw i napojów wyposażona w indywidualne stanowiska wraz z niezbędnym sprzętem gastronomicznym. 

Stołówka szkolna wyposażona w stoły restauracyjne, pomocniki kelnerskie

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci realizować zadania w zakładzie gastronomicznym jako kelner - barman, kelner - barista, kelner - sommelier!

 • 10k
 • 11k
 • 12k
 • 1k
 • 2k
 • 3k
 • 4k
 • 6k
 • 7k
 • 8k
 • 9k

Simple Image Gallery Extended

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pracownia technologii gastronomicznej wyposażona w indywidualne stanowiska produkcyjne

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej, planowania jadłospisów 

Pracownia obsługi gości wyposażona w niezbędny sprzęt do obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym 

Warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt do produkcji i ekspedycji potraw i napojów

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci wykonać zadania związane z planowaniem i realizowaniem żywienia zbiorowego w placówkach gastronomicznych oraz organizacją usług gastronomicznych !

 

 • 1tz
 • 2tz
 • 3tz
 • 4tz
 • 5tz
 • 6tz

Simple Image Gallery Extended

Cukiernik

W trakcie kształcenia w zawodzie cukiernik będziecie mieć możliwość zdobycia umiejętności takich jak produkcja:

 • pralin
 • karmelu
 • czekolady
 • marcepanu

W ostatnim roku kształcenia będziecie odbywać praktyki zawodowe w profesjonalnych zakładach cukierniczych.

Podczas zajęć praktycznych ćwiczenia wykonujecie również z produktów powierzonych przez szkołę.

Pracownia cukiernicza wyposażona w niezbędny sprzęt do produkcji wyrobów.

Warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt do produkcji i ekspedycji wyrobów cukierniczych

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci wykonać zadania związane z produkcją cukierniczą, dekorowaniem wyrobów !

 

 • 1c
 • 2c
 • 3c
 • 4c
 • 5c
 • 5k
 • 6c
 • 7c

Simple Image Gallery Extended

 Kucharz

Pracownia technologii gastronomicznej wyposażona w indywidualne stanowiska produkcyjne

Warsztaty szkolne wyposażone w sprzęt do produkcji i ekspedycji potraw i napojów

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli Ci wykonać zadania związane z produkcją i ekspedycją potraw i napojów w zakładach gastronomicznych !

 Szkoła gwarantuje wszystkim chętnym gastronomom możliwość odbywania praktyki zawodowej w renomowanych hotelach i restauracjach o najwyższej jakości świadczonych usług gastronomicznych!

 

 • 1ku
 • 2ku
 • 3ku
 • 4ku
 • 5ku
 • 6ku
 • 7ku
 • 8ku

Simple Image Gallery Extended

 Wędliniarz

Zawód wędliniarz jest nowym zawodem wprowadzonym klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.z 2012., poz.7). Zawód ten powstał na bazie dotychczasowego zawodu  rzeźnik – wędliniarz. W obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności występuje pod kodem 751107. Można go zdobyć poprzez naukę w zasadniczej szkole zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Dla zawodu wędliniarz wyodrębniono jedną kwalifikację T.5– produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Miejscem odbywania zajęć praktycznych przez uczniów są głównie zakłady mięsne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
 2. magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
 3. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
 4. wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 5. magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.5- Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcjiwyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)