uczniowie szkoły

Planujemy w roku szkolnym 2020/2021 utworzyć następujące kierunki kształcenia:

Kierunki dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów szkoły podstawowej.

III Liceum Ogólnokształcące 

 • klasa europejsko - medialna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  j. angielski, geografia, 
  wiedza o społeczeństwie
 • klasa socjalna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

  biologia, j. polski    

Technikum nr 2 w zawodzie:

 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości NOWOŚĆ - Obejrzyj film promujący zawód 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:

 • kucharz (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych
 • cukiernik (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)
 • kelner (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)

Pozostałe kierunki dotychczas utworzone w szkole:

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

 • klasa europejska 
  o rozszerzeniu: geografia, wiedza o społeczeństwie, 
  j. angielski 
 • klasa matematyczno-informatyczna 
  o rozszerzeniu: informatyka, matematyka, język angielski 
 • klasa socjalna
  o rozszerzeniu: j. polski, biologia

Technika (4-letnie) w zawodzie:

 • technik organizacji reklamy
 • technik hotelarstwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • kelner
 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe w zawodzie:

 • kucharz (praktyka w warsztatach szkolnych) 
 • cukiernik (praktyka w warsztatach szkolnych )

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (młodociany pracownik) w zawodzie:

 • sprzedawca (praktyka w zakładzie pracy)
 • wędliniarz (praktyka w zakładzie pracy)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie):

 • o nachyleniu: j. polski, wiedza o społeczeństwie

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)