uczniowie szkoły

Dokumenty szkolne

Statut CKZiU Nr 1 w Wadowicach (.pdf)

Statut III LO im.ks. prof. J. Tischnera (.pdf)

Statut Technikum Nr 2 im.ks.prof. J. Tischnera (.pdf)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im.ks.prof.J.Tischnera (.pdf)

Program wychowawczo-profilaktyczny (obowiązuje od 14.09.2018r.) (.pdf)

Kalendarz imprez i uroczystości w CKZiU Nr 1 w roku szk. 2018/2019 (.pdf)

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów CKZiU Nr 1 w Wadowicach na rok szkolny 2018/2019 (.pdf)

EWAKUACJA SZKOŁY – procedury (.pdf)

EWAKUACJA SZKOŁY – Mapa ewakuacja (.png)

EWAKUACJA SZKOŁY – Instrukcja alarmowa - podłożenie urządzenia wybuchowego (.pdf)

Dokumenty

Podanie o nową legitymację (.pdf) (.doc)

Wniosek o duplikat świadectwa lub legitymacji (.pdf) (.doc)

Zgoda na przejazd samochodem prywatnym (.pdf) (.doc)

Wycieczki szkolne

Regulamin wycieczek CKZiU (.pdf) 

Wykaz kompletu dokumentacji wycieczkowej (.pdf) (.doc)

Zał. 3 do reg. wycieczek - zgoda Rodzica ucznia niepełnoletniego (.pdf) (.doc)

Zał. 4 do reg. wycieczek - potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczek (.pdf) (.doc)

Zał. 5 do reg. wycieczek - zgłoszenie na Policję (.pdf) (.doc)

Zał. 6 do reg. wycieczek - rozliczenie kosztów wycieczki (.pdf) (.doc)

Praktyczna nauka zawodu

Regulamin praktycznej nauki zawodu (.pdf) (.doc)

Harmonogram praktyk  na rok szkolny 2020-21 (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - praktyka zawodowa (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - I półrocze zajęć praktycznych (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - zajęcia prakt.- koniec roku szkolnego (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - tech.ekon. - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik handlowiec - kl. II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik handlowiec- kl.III (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik hotelarstwa - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik hotelarstwa - klasa III (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik reklamy - klasa II (.pdf) (.doc) 

Program praktyki zawodowej - tor - klasa III (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - ttż - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - tżiug - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - tżiug - klasa III (.pdf) (.doc)

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej (.pdf) (.doc)

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji