uczniowie szkoły

Dokumenty szkolne

Statut CKZiU Nr 1 w Wadowicach (.pdf)

Statut III LO im.ks. prof. J. Tischnera (.pdf)

Statut Technikum Nr 2 im.ks.prof. J. Tischnera (.pdf)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im.ks.prof.J.Tischnera (.pdf)

Program wychowawczo-profilaktyczny (obowiązuje od 14.09.2018r.) (.pdf)

Kalendarz imprez i uroczystości w CKZiU Nr 1 w roku szk. 2018/2019 (.pdf)

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów CKZiU Nr 1 w Wadowicach na rok szkolny 2018/2019 (.pdf)

EWAKUACJA SZKOŁY – procedury (.pdf)

EWAKUACJA SZKOŁY – Mapa ewakuacja (.png)

EWAKUACJA SZKOŁY – Instrukcja alarmowa - podłożenie urządzenia wybuchowego (.pdf)

Dokumenty

Podanie o nową legitymację (.pdf) (.doc)

Wniosek o duplikat świadectwa lub legitymacji (.pdf) (.doc)

Zgoda na przejazd samochodem prywatnym (.pdf) (.doc)

Wycieczki szkolne

Regulamin wycieczek CKZiU (.pdf) 

Wykaz kompletu dokumentacji wycieczkowej (.pdf) (.doc)

Zał. 3 do reg. wycieczek - zgoda Rodzica ucznia niepełnoletniego (.pdf) (.doc)

Zał. 4 do reg. wycieczek - potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczek (.pdf) (.doc)

Zał. 5 do reg. wycieczek - zgłoszenie na Policję (.pdf) (.doc)

Zał. 6 do reg. wycieczek - rozliczenie kosztów wycieczki (.pdf) (.doc)

Praktyczna nauka zawodu

Regulamin praktycznej nauki zawodu (.pdf) (.doc)

Harmonogram praktyk  na rok szkolny 2019-20 (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - praktyka zawodowa (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - I półrocze zajęć praktycznych (.pdf) (.doc)

Karta oceny ucznia - zajęcia prakt.- koniec roku szkolnego (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - kelner (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik ekonomista - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik handlowiec (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik hotelarstwa - klasa II (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik hotelarstwa - klasa III (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik organizacji reklamy (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - technik technologii żywności (.pdf) (.doc)

Program praktyki zawodowej - tżiug (.pdf) (.doc)

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

UWAGA!

W dniach od 27.07.2020r. do 28.08.2020r.
sekretariat szkoły czynny od 8.30 do 14.30.


 

Ogłoszenie: Rekrutacja uzupełniająca na staże zawodowe


Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe



Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)