uczniowie szkoły

Po dwóch latach, nasza szkoła ponownie podejmuje starania o przyznanie tytułu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Tym razem certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.

W kwietniu zostało zorganizowane spotkanie partnerów. Do współpracy zostały zaproszone:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Wadowicach

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Bank Zachodni WBK o/ Wadowice

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach.

W tym roku także naszym priorytetem do realizacji na najbliższe 5 lat będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, poprzez realizacje projektu „KARTA SZKOLNA”, przy współpracy z Bankiem  Zachodnim WBK, zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły, tak by młodzież mogła bezpiecznie spędzać przerwy na świeżym powietrzu, zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowania różnych środków psychoaktywnych, odpowiedzialności karnej młodzieży, bezpiecznego zachowania się na drodze a także radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)