uczniowie szkoły

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła promująca Bezpieczeństwo" .

Ukoronowaniem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu będzie otrzymanie przez szkołę certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej
z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę.

Certyfikat ma charakter honorowy. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest wzorowany na doświadczeniach z Holandii. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego mechanizmu scalającego wszystkie programy tworzone przez różne instytucje w celu poprawy bezpieczeństwa tj. szkoły, samorządy, instytucje państwowe.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (21 wrzesień 2020)