uczniowie szkoły

24.09. 2014 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor. Mariusz Dąbek, wręczyli na ręce Pani Dyrektor mgr inż. Jolanty Satławy - Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" Zespołowi Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Wraz z Panią Dyrektor certyfikat odebrali - koordynator Projektu mgr Magdalena Latocha oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, uczeń II klasy LO - Kacper Ściera. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Przyznany Certyfikat jest podsumowaniem wielu działań podejmowanych na terenie naszej szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale także poza terenem placówki.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)