uczniowie szkoły

Po dwóch latach, nasza szkoła ponownie podejmuje starania o przyznanie tytułu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Tym razem certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.

W kwietniu zostało zorganizowane spotkanie partnerów. Do współpracy zostały zaproszone:

24.09. 2014 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor. Mariusz Dąbek, wręczyli na ręce Pani Dyrektor mgr inż. Jolanty Satławy - Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" Zespołowi Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Wraz z Panią Dyrektor certyfikat odebrali - koordynator Projektu mgr Magdalena Latocha oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, uczeń II klasy LO - Kacper Ściera. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Wydziału Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych; Policji; Staży Miejskiej; Straży Pożarnej; Rady Rodziców; Samorządu Uczniowskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Jolanta Satława, Pani v- ce dyrektor ds. wychowawczych Józefa Guzdek, pedagog szkolny Magdalena Matlak-Zientak. Spotkanie moderowała koordynatorka projektu Pani Magdalena Latocha.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła promująca Bezpieczeństwo" .

Ukoronowaniem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu będzie otrzymanie przez szkołę certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej
z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

UWAGA!

W dniach od 27.07.2020r. do 28.08.2020r.
sekretariat szkoły czynny od 8.30 do 14.30.


 

Ogłoszenie: Rekrutacja uzupełniająca na staże zawodowe


Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodoweOd 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)