uczniowie szkoły

Po dwóch latach, nasza szkoła ponownie podejmuje starania o przyznanie tytułu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Tym razem certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.

W kwietniu zostało zorganizowane spotkanie partnerów. Do współpracy zostały zaproszone:

24.09. 2014 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor. Mariusz Dąbek, wręczyli na ręce Pani Dyrektor mgr inż. Jolanty Satławy - Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" Zespołowi Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Wraz z Panią Dyrektor certyfikat odebrali - koordynator Projektu mgr Magdalena Latocha oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, uczeń II klasy LO - Kacper Ściera. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Wydziału Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych; Policji; Staży Miejskiej; Straży Pożarnej; Rady Rodziców; Samorządu Uczniowskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Jolanta Satława, Pani v- ce dyrektor ds. wychowawczych Józefa Guzdek, pedagog szkolny Magdalena Matlak-Zientak. Spotkanie moderowała koordynatorka projektu Pani Magdalena Latocha.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła promująca Bezpieczeństwo" .

Ukoronowaniem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu będzie otrzymanie przez szkołę certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej
z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

OGŁOSZENIE!!!
 
W dniu 16.08.2019r. (piątek) szkoła zamknięta. 
 

 
 OGŁOSZENIE!!!

Spotkanie Rodziców kandydatów przyjętych do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020
z Dyrektorem Centrum i Wychowawcą odbędzie się
w dniu 29.08.2019 r. o godz. 15.30!
                                                                          Zapraszamy


UWAGA!!!

W związku z trwającym remontem schodów zewnętrznych wejście do budynku szkoły od strony boisk szkolnych.


 OGŁOSZENIE

Czas pracy sekretariatu szkoły w okresie wakacji:

W dniach od 15.07.2019r. do 19.07.2019r.
oraz od 19.08.2019r. do 31.08.2019r.
sekretariat czynny od godz. 8.00 do 14.00

UWAGA!
W dniach od 22.07.2019r. do 16.08.2019r.  sekretariat nieczynny.

 

List do Rodziców dotyczący bezpieczeństwa uczniów

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

akcja

  ■    Plan lekcji (maj 2019)

Przydatne linki