uczniowie szkoły

Po dwóch latach, nasza szkoła ponownie podejmuje starania o przyznanie tytułu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Tym razem certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.

W kwietniu zostało zorganizowane spotkanie partnerów. Do współpracy zostały zaproszone:

24.09. 2014 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor. Mariusz Dąbek, wręczyli na ręce Pani Dyrektor mgr inż. Jolanty Satławy - Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" Zespołowi Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Wraz z Panią Dyrektor certyfikat odebrali - koordynator Projektu mgr Magdalena Latocha oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, uczeń II klasy LO - Kacper Ściera. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W dniu 23.01.2014 r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Wydziału Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych; Policji; Staży Miejskiej; Straży Pożarnej; Rady Rodziców; Samorządu Uczniowskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Jolanta Satława, Pani v- ce dyrektor ds. wychowawczych Józefa Guzdek, pedagog szkolny Magdalena Matlak-Zientak. Spotkanie moderowała koordynatorka projektu Pani Magdalena Latocha.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła promująca Bezpieczeństwo" .

Ukoronowaniem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu będzie otrzymanie przez szkołę certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej
z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)