uczniowie szkoły

Jesteśmy szkołą traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli; harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy;wychowującą w duchu patriotyzmu; kreującą zdrowych, młodych i wykształconych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości, przygotowanych do życia we współczesnym świecie.

WIZJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

a) naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań,

b) tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości,

c) jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, bezpieczną, wolną od przemocy, promującą zdrowy styl życia,

d) jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu,

e) wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – oddziałują osobowością i swoim zachowaniem,

f) szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Pozostawia jednak uczniom pełną swobodę wyborów politycznych

Nasza młodzież będzie:

a) umieć ponosić odpowiedzialność za słowa i czyny,

b) mieć poczucie sprawiedliwości,

c) odznaczać się tolerancją,

d) świadomie i kreatywnie kierować własnym życiem,

e) prawidłowo porozumiewać się z ludźmi i rozwiązywać konflikty,

f) posiadać kulturę osobistą i wrażliwość,

g) szanować tradycje i środowisko naturalne,

h) w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne,

i) odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)