uczniowie szkoły

Jesteśmy szkołą traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli; harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy;wychowującą w duchu patriotyzmu; kreującą zdrowych, młodych i wykształconych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości, przygotowanych do życia we współczesnym świecie.

WIZJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

a) naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań,

b) tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości,

c) jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, bezpieczną, wolną od przemocy, promującą zdrowy styl życia,

d) jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu,

e) wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – oddziałują osobowością i swoim zachowaniem,

f) szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Pozostawia jednak uczniom pełną swobodę wyborów politycznych

Nasza młodzież będzie:

a) umieć ponosić odpowiedzialność za słowa i czyny,

b) mieć poczucie sprawiedliwości,

c) odznaczać się tolerancją,

d) świadomie i kreatywnie kierować własnym życiem,

e) prawidłowo porozumiewać się z ludźmi i rozwiązywać konflikty,

f) posiadać kulturę osobistą i wrażliwość,

g) szanować tradycje i środowisko naturalne,

h) w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne,

i) odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe - wznowiona


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)