uczniowie szkoły

Jesteśmy szkołą traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli; harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy;wychowującą w duchu patriotyzmu; kreującą zdrowych, młodych i wykształconych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości, przygotowanych do życia we współczesnym świecie.

WIZJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

a) naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań,

b) tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości,

c) jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, bezpieczną, wolną od przemocy, promującą zdrowy styl życia,

d) jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu,

e) wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – oddziałują osobowością i swoim zachowaniem,

f) szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Pozostawia jednak uczniom pełną swobodę wyborów politycznych

Nasza młodzież będzie:

a) umieć ponosić odpowiedzialność za słowa i czyny,

b) mieć poczucie sprawiedliwości,

c) odznaczać się tolerancją,

d) świadomie i kreatywnie kierować własnym życiem,

e) prawidłowo porozumiewać się z ludźmi i rozwiązywać konflikty,

f) posiadać kulturę osobistą i wrażliwość,

g) szanować tradycje i środowisko naturalne,

h) w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne,

i) odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Informacja Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do 14 kwietnia 2020r. szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

UWAGA!!! Termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy CKZiU Nr 1

w Wadowicach zostaje wydłużony do 31 marca 2020r. do godz. 15.00.

CKZiU Nr 1 w Wadowicach OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 09.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(40 godz./tyg. (PEŁNY ETAT)

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1739488,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-ckziu-nr-1-w-wadowicach-z-dn-090.html

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (styczeń 2020)