uczniowie szkoły

Jesteśmy szkołą traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli; harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy;wychowującą w duchu patriotyzmu; kreującą zdrowych, młodych i wykształconych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości, przygotowanych do życia we współczesnym świecie.

WIZJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

a) naszą szkołę samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań,

b) tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości,

c) jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, bezpieczną, wolną od przemocy, promującą zdrowy styl życia,

d) jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu,

e) wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – oddziałują osobowością i swoim zachowaniem,

f) szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju. Pozostawia jednak uczniom pełną swobodę wyborów politycznych

Nasza młodzież będzie:

a) umieć ponosić odpowiedzialność za słowa i czyny,

b) mieć poczucie sprawiedliwości,

c) odznaczać się tolerancją,

d) świadomie i kreatywnie kierować własnym życiem,

e) prawidłowo porozumiewać się z ludźmi i rozwiązywać konflikty,

f) posiadać kulturę osobistą i wrażliwość,

g) szanować tradycje i środowisko naturalne,

h) w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne,

i) odkrywać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

OGŁOSZENIE!!!
 
W dniu 16.08.2019r. (piątek) szkoła zamknięta. 
 

 
 OGŁOSZENIE!!!

Spotkanie Rodziców kandydatów przyjętych do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020
z Dyrektorem Centrum i Wychowawcą odbędzie się
w dniu 29.08.2019 r. o godz. 15.30!
                                                                          Zapraszamy


UWAGA!!!

W związku z trwającym remontem schodów zewnętrznych wejście do budynku szkoły od strony boisk szkolnych.


 OGŁOSZENIE

Czas pracy sekretariatu szkoły w okresie wakacji:

W dniach od 15.07.2019r. do 19.07.2019r.
oraz od 19.08.2019r. do 31.08.2019r.
sekretariat czynny od godz. 8.00 do 14.00

UWAGA!
W dniach od 22.07.2019r. do 16.08.2019r.  sekretariat nieczynny.

 

List do Rodziców dotyczący bezpieczeństwa uczniów

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (maj 2019)

Przydatne linki