uczniowie szkoły

 
BBartoszewicz

Benedykt Bartoszewicz

Urodził się w roku 1939. Ukończył Szkołę Pedagogiczną w Wilnie w 1960r. i uzyskał wykształcenie średnie. W latach 1969-1974 studiował w Polsce w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracował w Szkole Podstawowej w Rzykach od 1968 do 1969r., a następnie w Zespole Szkół Zawodowych w Wadowicach w latach 1969-1991. W naszej szkole prowadził Szkolne Koło Fotograficzne. Razem z uczniami opiekował się wadowickim Cmentarzem Wojskowym. W roku 1974 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Był wieloletnim opiekunem młodzieży w czasie wakacyjnych wyjazdów nad morze w ramach Hufców Pracy w Sianożętach, Mrzeżynie i Łebie, także po przejściu na emeryturę.

Zmarł w 2015 roku

wlodziu

Włodzimierz Zieliński

Urodził się w 1937 roku w Tomicach. W latach 1951-55 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach. W roku 1955 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach na wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym. Ze względu na trudną sytuację rodzinną przerwał studia i podjął pracę w Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wadowicach. Pracował w niej od 1. 11.1956 do 31.08.1985 roku, awansując od referenta, księgowego, Głównego Księgowego do Prezesa Zarządu Spółdzielni. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. W roku 1969 ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Od 1.09.1985 do 31.08.2002 roku był nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i równocześnie Technikiem BHP w naszej szkole. Organizował liczne konkursy, m. in. statystyczny, przygotowywał młodzież do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Za swoją pracę został nagrodzony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był wspaniałym pedagogiem lubianym przez młodzież i dobrym kolegą.

Zmarł w 2014 roku po ciężkiej chorobie.

Dominika Bartoszewicz

Urodzona 25 lutego 1953r. w Wadowicach. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Od 1.07.1979 do 31.01.1999 r. pracowała jako główny księgowy naszej szkoły. W latach 1981 – 1999 w niepełnym wymiarze godzin uczyła przedmiotów hotelarskich.

Była sześciokrotnie komendantem OHP i otrzymała w 1991roku Brązową Odznakę OHP.

Zmarła po ciężkiej chorobie w 2013 r.

  

Wiesława Kotowiecka

Urodzona 17 maja 1944 roku w Tarnowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie.  Uczyła w naszej szkole w latach 1975  - 2006 przedmiotów ekonomicznych.  Od 1973 roku  prowadziła działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Jedność”. Od 1983 roku aż do przejścia na emeryturę  pełniła funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Pani Wiesława Kotowiecka włączyła się w działalność OHP na terenie szkoły. Była wyróżniającym się komendantem hufców wyjazdowych, które prowadziła aż 26 razy. Za tę działalność została nagrodzona w  1982r. Srebrną Odznaką OHP oraz Złotą Odznaką OHP w  1987r. Organizowała kilkakrotnie konkurs „Młody Księgowy”, w roku szkolnym 1987/1988 grupa jej uczennic zajęła I miejsce w województwie.

 Pani Wiesława Kotowiecka  prowadziła  kursy  gospodarstwa domowego, szycia, szydełkowania. Prowadzona przez nią Spółdzielnia Uczniowska w latach 1976- 1986 za swoje osiągnięcia otrzymywała nagrody WZSS. Była wspaniałą wychowawczynią wielu pokoleń, głównie ekonomistów. Wychowankowie nazywali  ją „Kochana Broncia” .

Zmarła po ciężkiej chorobie w roku 2013.

 

Józef Niziński

Urodzony 22 maja 1923r. w Skawcach. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. Nauczał przedmiotów zawodowych i ekonomicznych w naszej szkole od 1.09.1955 do 31.08.1984r. W latach 1961 – 1972 pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Pan Józef Niziński zainicjował w naszej placówce działalność Ochotniczych Hufców Pracy. Został wyróżniony Srebrną odznaką OHP w roku 1978, a także Złotą odznaką OHP w 1979r. .

 Zmarł w roku 2011

 

Stanisław Bandoła

Urodzony 17 lutego 1941r. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pracował w naszej szkole jako nauczyciel języka rosyjskiego i pedagog. Pan Bandoła był opiekunem orkiestry szkolnej , która działała w ramach Komisji Uroczystości, uświetniając swymi występami akademie a także występy środowiskowe.

Zmarł w roku 2010

Jan Widlarz

Urodzony 2 stycznia 1964r. w Wadowicach. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Pracował w naszej szkolew latach 1991 - 2008 jako nauczyciel przysposobienia obronnego.

Pan Jan Widlarz miał wiele pasji. Jedną z nich było krótkofalarstwo. Należał do Polskiego Związku Krótkofalowców oraz do Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich. Dzięki swej pasji utrzymywał kontakty z ludźmi z całego świata. Miał mnóstwo przyjaciół i znajomych.

Pan Jan Widlarz pasjonował się także informatyką. Był trenerem kształcenia w systemie e-learning. Prowadził kursy dla nauczycieli w całym powiecie. Swoją pasją do informatyki zaraził także słuchaczy studium informatycznego, wprowadzając ich w tajniki sprzętu i sieci komputerowych.

Pan Jan Widlarz był cenionym pedagogiem i dobrym człowiekiem.

Zmarł po ciężkiej chorobie 3 grudnia 2008 roku.

 

Karol Krasoń

Urodzony 18 sierpnia 1931r. w Zawadzie. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie. Nauczał przedmiotów ekonomicznych. Pracował w naszej szkole od 1.09.1965r. do 31.08. 1977r. Tworzył Ochotnicze Hufce Pracy, w 1968r. nawiązał współpracę z Wojewódzką Komendą OHP, organizował wyjazdy, szkolenia. Dzięki niemu młodzież wyjeżdżała na wypoczynek połączony z pracą nad Morze Bałtyckie i w inne atrakcyjne miejsca w Polsce. Za swą działalność nagrodzony odznaczeniami: 1975r.- Srebrną Odznaką OHP, 1978r.- Złotą Odznaką OHP, w 1977r.- Dyplomem Uznania. .

 Zmarł w roku 2007

 

Henryka Turschmidt

Urodzona 10 marca 1919r. w Tarnobrzegu. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Warszawie. Uczyła w naszej szkole od 01.09.1963 do 31.08.1989 roku przedmiotów : obsługa konsumenta i technologia gastronomiczna . Jak mało kto umiała trafić do uczniów. Pragnęła wszystkich podopiecznych nauczyć dobrych manier. Jej uczniowie brali udział w konkursach: · „Młody kucharz 1975/76” - II miejsce w województwie, · „Młody kelner 1976/82”- III miejsce w województwie.

Zmarł w roku 2005

 

Bożena Studnicka – Frasik

Urodzona 23 października 1955r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Od 1.09.1981 do 31.07.1999r. została zatrudniona w Liceum Medycznym w naszej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych. Przygotowywała młodzież do trudnej pracy, angażowała uczniów do udziału w różnych konkursach. W roku szkolnym 1992/93 jej uczennice w Konkursie promocji zdrowia „Zapobieganie nowotworom sutka” zajęły II miejsce w województwie. Inne konkursy zakończone wyróżnieniami to: „Profilaktyka raka piersi” oraz „ Zalety karmienia piersią”. P. Bożena Studnicka od 2000 r. była Kierownikiem Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. .

Zmarła w 2004 roku.

 

Jarosław Adamczyk

Urodzony 10 lutego 1978r. w Wadowicach. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pracował w naszej szkole zaledwie jeden rok od 1.09.2002 r. do 31.08. 2003r. Uczył młodzież przedmiotów ekonomicznych. Był przystojnym młodym nauczycielem, pełnym zapału i energii. .

Zmarł w czasie wakacji 2003 roku.

 

Adam Paździora

Urodzony 8 grudnia 1948r. w Wadowicach. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie.

Pracował jako nauczyciel historii w następujących szkołach:1971/75 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach, ·1975/77 – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wadowicach, ·1977/1979 – II Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, ·1981/2003 - ZSEG w Wadowicach.

Pan Adam Paździora organizował i przygotowywał młodzież do olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Jego zdolni uczniowie uzyskali II miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie historycznym w 1973r. a także brali udział w finale ogólnopolskim olimpiady historycznej w 1978r. P. Adam Paździora zorganizował sesję popularno-naukową związaną z 70 – tą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości na szczeblu szkoły. W roku 1996 współpracował przy tworzeniu Monografii Szkoły na 50 – lecie ZSZ w Wadowicach.

Zmarł w 2003 roku.

 

Zofia Szklarz

Urodzona w 1914 roku Absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Wadowicach z 1934r. Pracę w naszej szkole podjęła w listopadzie 1946r. (wówczas Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa) ucząc przyrody, geografii, gimnastyki, fizyki oraz prowadząc zajęcia świetlicowe. Pracowała w niej do 1960r. .

Zmarła w styczniu 1996 roku.

 

Zdzisław Filek

Urodzony w 1943 r. Absolwent Politechniki Krakowskiej - Wydziału mechaniki samochodowej. Został zatrudniony w naszej szkole we wrześniu 1963 r. jako nauczyciel fizyki i pracował w niej do 1978 r., ale nawet gdy był zastępcą dyrektora Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Wadowicach, nie odmówił jeśli był potrzebny w szkole, prowadząc w niej zajęcia w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel wyposażenia technicznego, matematyki, fizyki. Dał się poznać jako człowiek koleżeński, energiczny, lojalny, lubiany i przez uczniów i przez grono pracowników, przekazując swą fachową wiedzę uczniom i obdarzając wszystkich swoją wyjątkową życzliwością. .

Zmarł 25 kwietnia 1995 roku.

 

Irena Wyroba

Urodzona w 1945r. Absolwentka WSP W Rzeszowie, Wydziału fizyczno-matematyczno-technicznego_ Podjęła pracę nauczycielską W Szkole Podstawowej 1 W Andrychowie we Wrześniu 1966r. ucząc fizyki i matematyki. Pracę w naszej szkole rozpoczęła W 1969r. ucząc fizyki, opiekując się zespołem wokalnym oraz pelniąc funkcję szkolnego komendanta OHP, czym przyczyniła się do rozsławienia naszej szkoły w całym kraju. Szkolnie hufce otrzymały za swoją działalność szereg nagród i wyróżnień, a ona sama została odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką, OHP, a także nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania. Pracowała w naszej szkole do 23 lutego 1994r. .

Zmarła 8 marca 1994r.

 

Maksymilian Kamieński

Urodzony w 1922 r. Absolwent Wydziału geografii na UJ, od 1949r. nauczyciel W LE, w Wadowicach, w 1959r. - wicedyrektor, zaś od roku 1965 - dyrektor placówki. Był aktywnym działaczem społecznym, członkiem ZBOWiD- u. Dzięki niemu powstala i rozwinęła się w Wadowicach Szkoła Dokształcająca, która też dostala na swoją siedzibę nowy gmach przy ulicy Wojska Polskiego 13. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem XXX - lecia, Złotą Odznaką ,,Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej” i wreszcie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. F unkcję dyrektora szkoły pełnił do sierpnia 1982 roku _ .

Zmarł w roku 1993

 

Maria Tuszyńska

Urodzona w 1949 r. _Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace w naszej szkole podjęła w 1972 r. wykazując się bardzo dobrymi wynikami w kierowaniu zespołami klasowymi. Prowadziła zespól artystyczny, koło języka niemieckiego, drużynę ZHP. Stosowała nauczanie wielopoziomowe, prowadziła także zajęcia z j .niemieckiego przy klubie ZNP w Wadowicach dla nauczycieli oraz dzieci pracowników. Była organizatorką klasopracowni j. niemieckiego, którą stworzyła bez zaangażowania środków budżetowych. Koordynowała współpracę szkoły z Ośrodkiem Szkoleniowo - Wypoczynkowym WOW oraz współpracę z Domem Rencistów, a także przez wiele lat dopilnowywała prac młodzieży na Cmentarzu Wojskowym w Tomicach. W latach 1985-1990 pełniła funkcje wicedyrektora naszej szkoły. .

Zmarła w pełni sił twórczych we wrześniu 1991 roku.

 

Krystyna Klisiowa

Urodzona w 1923r. Absolwentka WSE W Wrocławiu na kierunku ekonomika przedsiębiorstw. Zanim w 19621: podjęła pracę W Technikum Ekonomicznym W Wadowicach, pracowala od 1946 r. najpierw jako pracownik umysłowy W PZU, kontystka i kasjer, a potem jako główny księgowy w Powszechnej Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Wadowicach. W pracy zawodowej osiągała bardzo dobre wyniki, kształciła także zespoły nauczycieli przedmiotów ekonomicznych W ramach doskonalenia zawodowego, prowadziła kolo naukowe statystyki, miała także wybitne osiągnięcia jako opiekunka spółdzielni uczniowskiej, przodującej w województwie za działalność nie tylko handlową, ale także usługową i społeczną (dożywianie uczniów, rozprowadzanie podręczników szkolnych, organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym, opiekowanie się osobami starymi i chorymi). Pracę w naszej szkole zakończyła w czerwcu 1977r. .

Zmarła w grudniu 1990 roku.

 

Stanisław Kobiński

Urodzony w 1924 r. Absolwent WSE W Krakowie, specjalista w zakresie ekonomii politycznej, towaroznawstwa, zatrudniony w naszej szkole od stycznia 1952 roku wówczas jeszcze Państwowego Technikum Handlowego. Utrzymywał kontakt autorski z redakcja Gazety Handlowej pisząc dwie publikacje na temat:,, Sylwetkí ucznia ZSH ” oraz ,, Organizacyjno ekonomiczne problemy działalności domu towarowego Zenit” (1963r.), oraz z Trybuną Spółdzielczą - ,,Działalność handlu w świetle opinii konsumentów”. Był członkiem ZNP i organizował konferencje rejonowe. Brał też żywy udział w pracach sekcji ekonomicznej Ośrodka Metodycznego DOSZ W Krakowie. Był także przez wiele lat opiekunem Koła Młodego Sprzedawcy i jego uczennice zdobywały dobre lokaty w konkursach sprzedawców w Województwie, oraz w Turniejach Młodych Mistrzów Zawodu. Pracował w naszej szkole do roku 1986. .

Zmarł we wrześniu 1990 r.

 

Janina Wenzel

Urodzona w 1920r. Absolwentka WSE W Krakowie w zakresie nauk ekonomiczno - hand1owych. Podjęła pracę w naszej szkole we wrześniu 1955r. i mimo osiągnięcia w 1976r.wieku emerytalnego pracowała jeszcze do roku 1988. Zaprojektowała i zorganizowała w 1968 roku pracownię i gabinet technologii i organizacji handlu w szkole, która służyła przez lata naszym uczniom. Wykazując dużą pomysłowość w stosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod nauczania przedmiotów zawodowych prowadziła wiele lekcji koleżeńskich na konferencjach metodycznych dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Przez wiele lat prowadziła w szkole koło PTTK, pokazując uczniom piękno naszego kraju, lansując zdrowy i aktywny wypoczynek oraz przekazując młodszym kolegom wiedzę o sposobach organizowania wycieczek naukowych i krajoznawczych. .

Zmarła w styczniu 1989 roku

 

Andrzej Lewandowski

Urodzony w 1923 r. Więzień w faszystowskim obozie zagłady Mauthausen. W latach 1944-1945 radny MRN w Wadowicach, członek Komisji Oświaty i Kultury oraz członek Zarządu Powiatowego ZBOWiD. Odznaczony Medalem Zwycięstwa nadanym przez Urząd Rady Ministrów w 1958 r. Od 1957 r. do czerwca 1959 r. pełnił obowiązki dyrektora Technikum Ekonomicznego w Wadowicach. Pracował w naszej szkole do sierpnia 1970 r. ucząc ekonomiki przedsiębiorstw, wybranych zagadnień z prawa, geografii gospodarczej .

Zmarł w 1987 r.

 

Irena Porawska

Urodzona w 1917 r. Absolwentka UJ, Wydziału filozofii w zakresie historii, autorka pracy magisterskiej ,,Monografia Wadowic”. W roku 1949 podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Inwałdzie, od 1950 r. Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Andrychowie, a w roku 1960 pracowała jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 W Wadowicach, będąc także kierownikiem Ogniska Metodycznego w zakresie historii, organizując konkursy czytelnicze historyczno-literackie. W roku 1962 podjęła pracę w bibliotece w Wadowicach, była również przewodniczącą komisji przedmiotów ogólnokształcących W TE oraz ZSZ, a także pełniła funkcję sekretarza, a potem zaś prezesa Ogniska nr 4 ZNP. Była również członkiem kolegium redakcyjnego monografii rad narodowych powiatu Wadowickiego. Przez wiele lat prowadziła szczep harcerski, W 1974 roku osiągnęła wiek emerytalny, ale jeszcze do roku 1979 aktywnie pracowała w naszej szkole prowadząc zajęcia z wychowania obywatelskiego. .

Zmarła w maju 1986 r.

 

Felicja Świtalska

Urodzona w 1921r. Absolwentka Instytutu ,,Hernals” w Wiedniu, gdzie zdobyła Wyksztalcenie średnie w języku niemieckim i francuskim oraz odbyła kurs malarstwa i rysunku. Odbyła też studia malarskie we Lwowie. W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu języka niemieckiego i francuskiego, zaś od 1945r. do 1948r. pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach, w latach 1948-1953 W Liceum Krawieckim SS. Nazaretanek oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie ucząc języków obcych i rysunku. We wrześniu 1953r. podjęła pracę w Technikum Handlowym w Wadowicach, gdzie pracowała jako kierownik świetlicy i uczyła j. niemieckiego do roku 1957, przechodząc na rentę inwalidzką. .

Zmarła w listopadzie 1981 roku.

 

Tadeusz Żarów

Urodzony w 1923r. Absolwent Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Katowicach oraz Studium Nauczycielskiego - Wydział Mechaniczny W Katowicach. W latach 1947 - 1956 pracował jako instruktor-ślusarz narzędziowy w Andrychowskiej Fabryce Maszyn, od 1956 do 1971 - w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznym w Wadowicach. We Wrześniu 1971 r. podjął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej - Dokształcającej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i pracował w niej do 31 sierpnia 1975r. .

Zmarł w sierpniu 1980 roku

 

Józefa Marta

Urodzona w 1915 roku. Absolwentka Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach. Z powodu Wybuchu II Wojny Światowej nie skończyła studiów na Wydziale Filozoficzno - Historycznym UJ. Od roku 1948 była zatrudniona w szkolnictwie jako nauczycielka wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i robót ręcznych. W naszej szkole pracowała w latach1960- 1970 i wtedy to właśnie jej podopieczni zdobywali czołowe miejsca w turniejach siatkarskich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Była współorganizatorem Spartakiady Tysiąclecia Państwa Polskiego, a także organizowała w ramach SKKT turystykę masową połączoną ze zdobywaniem odznak turystycznych na obszarze Beskidu Małego. .

Zmarła w roku 1970

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021