uczniowie szkoły

szkola1Rok 1946

1 września zostaje otwarte Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe. Szkoła powstała z inicjatywy Tadeusza Zygmuntowicza, pierwszego jej dyrektora. Do otwarcia tej placówki przyczynili się także wadowiccy kupcy: J. Olszowik, F. Susek, E. Stankiewiczowa, A. Smoter, PKGH znalazło siedzibę w budynku przy ulicy Kościelnej w mieszkaniu pani A. Gruszeckiej, zajmując dwie izby. 3 września zajęcia w klasie pierwszej rozpoczęło 45 uczniów. Nauka była płatna i czesne wynosiło miesięcznie 2000zł, później 2500zł. W szkole zatrudnieni byli przede wszystkim nauczyciele z liceum ogólnokształcącego, a patronował jej Związek Samopomocy Chłopskiej w Wadowicach. Dane liczbowe: 45 uczniów, 10 nauczycieli.

Rok 1947

Wskutek starań dyr. T. Zygmunowicza i ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego warunki lokalowe szkoły ulegają pewnej poprawie. Uczniowie rozpoczynają naukę w budynku przy ul. Zatorskiej 1, który tylko częściowo oddany został do dyspozycji Prywatnego Gimnazjum.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe - wznowiona


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

akcja

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)