uczniowie szkoły

szkola1Rok 1946

1 września zostaje otwarte Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe. Szkoła powstała z inicjatywy Tadeusza Zygmuntowicza, pierwszego jej dyrektora. Do otwarcia tej placówki przyczynili się także wadowiccy kupcy: J. Olszowik, F. Susek, E. Stankiewiczowa, A. Smoter, PKGH znalazło siedzibę w budynku przy ulicy Kościelnej w mieszkaniu pani A. Gruszeckiej, zajmując dwie izby. 3 września zajęcia w klasie pierwszej rozpoczęło 45 uczniów. Nauka była płatna i czesne wynosiło miesięcznie 2000zł, później 2500zł. W szkole zatrudnieni byli przede wszystkim nauczyciele z liceum ogólnokształcącego, a patronował jej Związek Samopomocy Chłopskiej w Wadowicach. Dane liczbowe: 45 uczniów, 10 nauczycieli.

Rok 1947

Wskutek starań dyr. T. Zygmunowicza i ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego warunki lokalowe szkoły ulegają pewnej poprawie. Uczniowie rozpoczynają naukę w budynku przy ul. Zatorskiej 1, który tylko częściowo oddany został do dyspozycji Prywatnego Gimnazjum.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (8 październik 2021)