uczniowie szkoły

Z dniem 12 marca 2020 r. ogłaszam zawieszenie rekrutacji uczniów/uczennic na staże zawodowe dla zawodów branży turystyczno - gastronomicznej.

Rekrutacja zostanie wznowiona i dokończona z dniem powrotu uczniów do szkół.

Mentor zawodowy
Ewelina Wiercimak

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (26 styczeń 2021)