uczniowie szkoły

We wtorek, 10 maja 2011r. Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach odwiedzili uczniowie zaprzyjaźnionego Liceum im. J. d'Arc z Hawru. Grupa 32 uczniów wraz z 4 opiekunami rozpoczęła wizytę w Wadowicach od zwiedzania miasta. Pani Magdalena Kościelniak oraz uczennice technikum hotelarskiego były przewodniczkami po naszym mieście i pokazały gościom m.in. Bazylikę, Muzeum Jana Pawła II, Klasztor Karmelitów Bosych. Pogoda była wspaniała. Ekspozycja w Muzeum Jana Pawła II zrobiła na zwiedzających duże wrażenie. Około godziny 13.30 grupa francuska przyszła na obiad w Warsztatach Szkolnych. Uczniowie klas 2k (kucharz małej gastronomii) i 2d (kelner) pod opieką Pani Jadwigi Krawczyk serwowali pyszne polskie potrawy. Goście gromkimi brawami podziękowali za miłą obsługę.

W dniach 21 - 22 kwietnia 2010r. nasza szkoła gościła grupę 41uczniów z zaprzyjaźnionego z nami od wielu lat Liceum Jeanne D'Arc w Hawrze. Młodzieży francuskiej tak bardzo spodobała się idea wymiany, która nie jest tylko zwykłą wycieczką do innego kraju, ale także daje możliwość kontaktu z rówieśnikami uczęszczającymi do szkoły polskiej, że w tym roku postanowili zostać u nas dłużej.

Spotkanie pod tytułem "Jesteśmy dziećmi jednej Ziemi" rozpoczęło się zwiedzaniem Muzeum Domu Papieża oraz Rynku w Wadowicach, następnie młodzież uczestniczyła w zajęciach interkulturalnych w Zespole Szkół nr 3. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor Alicję Michniak nauczyciele francuscy nawiązali do niedawnej tragedii w Smoleńsku i wyrazili swoje współczucie dla Polaków.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (21 wrzesień 2020)