uczniowie szkoły

logo1

Ogłoszenie naboru na 2 tury (I tura od 02.07.2018r. do 26.07.2018r., II tura od 01.08.2018r. do 28.08.2018r.) staży zawodowych dla zawodów branży turystyczno - gastronomicznej w roku 2018

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 18.05.2018r. do 24.05.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16). Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w kasie szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach w godz. 8.00 – 15.00.
Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej listy przedsiębiorców oraz miesiąc odbywania stażu (przykład: Hotel Badura – lipiec).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże: 

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Hotel Holiday Inn Kraków Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Hotel Stary w Krakowie  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach  
MOLO Resort Osiek  
Hotel Badura Wadowice  
Radocza Park Active & Spa  
Galicjanka  
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
HMH Hardek Mąka Hardek sp.j w Kleczy Dolnej  
Kelner Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel Holiday Inn Kraków Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
MOLO Resort Osiek  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach  
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Galicjanka  
Hotel Łysoń w Inwałdzie  
Radocza Park Active & Spa  
Hotel Badura Wadowice  
Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik hotelarstwa Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
MOLO Resort Osiek  
Radocza Park Active & Spa  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik obsługi turystycznej Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Basen Andrychów Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II i III.
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik technologii żywności HMH Hardek Mąka Hardek sp.j w Kleczy Dolnej  

Korzyści udziału w stażu zawodowym:

  • stypendium stażowe w wysokości 1500 zł za przepracowane 150 godzin;

  • zwrot kosztów przejazdu – do 250 zł;

  • zdobycie dodatkowych umiejętności, doświadczenia zawodowego;

  • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w stażu.

 

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021