uczniowie szkoły

logo1

Ogłoszenie naboru na 2 tury (I tura od 02.07.2018r. do 26.07.2018r., II tura od 01.08.2018r. do 28.08.2018r.) staży zawodowych dla zawodów branży turystyczno - gastronomicznej w roku 2018.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 17.04.2018r. do 23.04.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16

Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularza należy złożyć w kasie szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach w godz. 8.00 – 15.00. Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej listy przedsiębiorców oraz miesiąc odbywania stażu (przykład: Hotel Badura – lipiec).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże:

Nazwa zawodu

Przedsiębiorca

UWAGI

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

MOLO Resort Osiek

 

Hotel Badura Wadowice

 

Hotel & SPA Kocierz

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III i IV.

Galicjanka

 

Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach

 

O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim

 

Hotel Stary w Krakowie

 

Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.

Hotel Łysoń w Inwałdzie

 

Radocza Park Active & Spa,

 

Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym

 

Energylandia

W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.

Kelner

MOLO Resort Osiek

 

Hotel & SPA Kocierz

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III i IV.

Galicjanka

 

Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach

 

O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim

 

Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.

Hotel Stary w Krakowie

 

Hotel Łysoń w Inwałdzie

 

Radocza Park Active & Spa,

 

Hotel Badura Wadowice

 

Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym

 

Energylandia

W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.

Technik hotelarstwa

MOLO Resort Osiek

 

Hotel & SPA Kocierz w Targanicach

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III i IV.

Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach

 

O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim

 

Hotel Stary w Krakowie

 

Radocza Park Active & Spa,

 

Hotel Badura Wadowice

 

Energylandia

W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.

Technik obsługi turystycznej

Hotel & SPA Kocierz w Targanicach

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III i IV.

Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach

 

Basen Andrychów

Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II i III.

Hotel Stary w Krakowie

 

Hotel Badura Wadowice

 

Energylandia

W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021