uczniowie szkoły

logo1

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa od 06.03.2018r. do 12.03.2018r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształce

nia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”
RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lp.

Kierunek studiów

Opis/cel studiów

1.

Informatyka dla nauczycieli.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Studia te dadzą możliwość nabycie przez nauczyciela wiedzy niezbędnej do nauczania przedmiotów z zakresu informatyki oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów
i w pracy pozaszkolnej. Studia przygotowują także
do roli doradców dla nauczycieli wykorzystujących technologię informatyczną na swoich zajęciach. Studia kładą duży nacisk na praktyczne aspekty zastosowania informatyki.

2.

Nowoczesna organizacja
i zarządzanie w gastronomii.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Ukończenie studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji do uczenia w ramach kwalifikacji T- 10 organizacja usług w gastronomii oraz T-15 organizacja żywienia
i usług gastronomicznych. Po zakończeniu studiów nauczyciele na poświadczenie podniesienia swoich kompetencji dostaną dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

Mentor zawodowy
Ewelina Wiercimak

 

Mentor zawodowy

  Ewelina Wiercimak

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021