uczniowie szkoły

logo1

II REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI NA STUDIA PODYPLOMOWE 

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa od 15.09.2017r. do 21.09.2017r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zs3wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. 

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 9.00 do 15.00 w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Termin zakończenia studiów – 30.06.2018 r.

Mentor zawodowy
Ewelina Wiercimak

Lp. Kierunek studiów Opis/cel studiów
1. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

Studia podyplomowe 360 h dla 2 nauczycieli.

Studia te pozwolą na głębienie wiedzy nt. systemu zatrudnienia, ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych. Zdobycie wiedzy i wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych czyniąc nauczyciela specjalistą w danej dziedzinie. Pozwoli to na efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.35 i A.36).

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Studia te dadzą możliwość nabycia kompetencji do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia.
Ponadto zdobycie wiedzy nt. działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych
zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

3. Informatyka dla nauczycieli.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Studia te dadzą możliwość nabycie przez nauczyciela wiedzy niezbędnej do nauczania przedmiotów z zakresu informatyki oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów i w pracy pozaszkolnej. Studia przygotowują także do roli doradców dla nauczycieli wykorzystujących technologię informatyczną na swoich zajęciach. Studia kładą duży nacisk na praktyczne aspekty zastosowania informatyki.

4. Nowoczesna organizacja
i zarządzanie w gastronomii.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Ukończenie studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji do uczenia w ramach kwalifikacji T- 10 organizacja usług w gastronomii o raz T-15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Po zakończeniu studiów nauczyciele na poświadczenie podniesienia swoich kompetencji dostaną dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

 

II REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI
NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe
potrwa od 15.09.2017r.do21.09.2017r.
W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnionyformularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji
do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zs3wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 9.00 do 15.00
w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji
do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Termin zakończenia studiów – 30.06.2018 r.

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021