uczniowie szkoły

logo1

Ogłaszam II turę rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów/uczennic wszystkich zawodów - w szczególności branży turystyczno – gastronomicznej - kształconych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Wadowickiego i Województwa Małopolskiego

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa
od 18.06.2020r. do 24.06.2020r.

W tym czasie kandydat/ka musi złożyć wypełnione formularze (6 sztuk - do pobrania na stronie internetowej CKZiU Nr 1 w Wadowicach, które należy wydrukować starannie z logotypami u góry i u dołu kartki formatu A4):

  • załącznik nr 4c - formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie;
  • załącznik nr 6 - deklaracja uczestnictwa w projekcie;
  • załącznik nr 7 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • załącznik nr 8 - dane osobowe uczestników indywidualnych biorących udział w projekcie;
  • załącznik nr 9 - oświadczenie uczestnika projektu na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku;
  • oświadczenie o zachowaniu podczas sytuacji epidemiologicznej.

Pliki do pobrania:

 

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w budynku
CKZiU Nr 1 w Wadowicach (pokój nr 6) w godz. od 8.00 do 15.00.

Na formularzu należy wpisać okres realizacji stażu oraz nazwę firmy z podanej poniżej listy przedsiębiorców.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Uwaga:
Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów.
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie.

Realizacja staży w 2020 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie wakacji. Na bieżąco będą monitorowane informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia epidemicznego w kraju. W przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie informacje w mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży. 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 01.07. – 31.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
“Orion” Domki Letniskowe
Kozin 1B, 11-500 Kozin
Osoby, które ukończyły 18 lat
Technik technologii żywności
Kelner
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji turystyki

 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 03.08.2020r. – 31.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach Osoby, które ukończyły
16 lat
do 31.07.2020r.
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Kawiarnia “Galeria Café” w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Technik technologii żywności Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Kawiarnia “Galeria Café” w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Kelner Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Technik hotelarstwa Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Hotel Stary w Krakowie
Technik obsługi turystycznej 
Technik organizacji turystyki
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Hotel Stary w Krakowie

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 06.08. – 31.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Kelner Pensjonat „Morskie Oko”
Ustroniu Morskim
Osoby, które
do dnia 05.08.2020r.
ukończą 16 lat
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Technik technologii żywności
Technik hotelarstwa
Technik organizacji turystyki
Technik obsługi turystycznej

 

06.08. – 31.08.2020r

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021