uczniowie szkoły

logo1

Rekrutacja uzupełniająca na staże zawodowe dla zawodów branży turystyczno – gastronomicznej odbędzie się w terminie 20.05. – 22.05.2019r.

Za realizację stażu zawodowego uczestnik/uczestniczka (mężczyzna/kobieta) otrzymuje stypendium stażowe.

W tym czasie kandydat/kandydatka (mężczyzna/kobieta) musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16).

Formularz jest dostępny w pokoju nr 6 CKZiU Nr 1 w Wadowicach lub na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl 

Wypełniony formularz należy złożyć w pokoju nr 6 CKZiU Nr 1 w Wadowicach w godz. 8.00 – 15.00. Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej listy przedsiębiorców oraz dokładny termin realizacji stażu (przykład: Radocza Park Hotel Activ & SPA – 29.07.-23.08.2019r.)

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lista przedsiębiorców na staże zawodowe w 2019r.

Pracodawca

Zawody

Terminy

Radocza Park Hotel
Activ & SPA

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

„Czartak” Pub & Pizzeria Gorzeń Dolny

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel „Pod Różą” Kraków

· kelner

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Restauracja
„Cud Malina”
Wadowice

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Restauracja
„Dworek Mikołaj” Wadowice

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Molo Resort Osiek

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Czarny Groń
Hotel & SPA Rzyki

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Galicjanka
Wadowice, Stryszów, Łękawica

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel „Stary” Kraków

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Basen Kąpielowy Andrychów

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Kocierz Hotel & SPA Targanice

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel Badura Wadowice

· kelner

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

 

Lista przedsiębiorców na staże zawodowe w 2019r.

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji
  ■    Plan lekcji - Maj 2021