uczniowie szkoły

logo1

Projekt pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” RPMP.10.02.02-12-0029/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, którego beneficjentem jest Powiat Wadowicki, a realizatorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wadowickiego w branży turystyczno-gastronomicznej i administracyjno-usługowej poprzez podniesienie potencjału dydaktycznego CKZIU Nr 1 w Wadowicach, zwiększenie zaangażowania pracodawców
w kształcenie zawodowe (w tym organizację staży dla 210 uczniów/uczennic), organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, wspieranie systemu doradztwa zawodowego i podnoszenie wyników egzaminów maturalnych oraz sfinansowanie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych przez 480 uczniów/uczennic
w okresie od września 2020r. do września 2023r.

Cel będzie realizowany za pośrednictwem form wsparcia zaplanowanych w projekcie (to jest: kursów zawodowych, płatnych staży wakacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów przygotowawczych do matury, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz adaptację infrastruktury i doposażenie
w sprzęt/wyposażenie do nauki zawodu. Głównymi wskaźnikami projektu są: 900 uczniów/uczennic, którzy/które wezmą udział w projekcie, w tym: 210 uczniów/uczennic na stażach zawodowych, 240 uczniów/uczennic objętych doradztwem zawodowym, 800 uczniów/uczennic, którzy/które uzyskają różnego rodzaju kompetencje, w tym 480uczniów/uczennic uzyskujących także kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zaplanowano działania, które są adekwatne do potrzeb uczniów, nauczycieli, szkoły i jej otoczenia.

Dla nauczycieli przewidziano:

I. Kursy zawodowe:

 • Kurs cukierniczy;
 • Kurs kuchni molekularnej;
 • Kurs produkcji lodów;
 • Kurs operatora drona;
 • Kurs obsługi programów graficznych.

II. Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika;
 • Grafika komputerowa;
 • Turystyka i hotelarstwo.

III. Dwutygodniowe praktyki/staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych u pracodawców na terenie całej Polski.

IV. Szkolenie części Rady Pedagogicznej dotyczące wykorzystania e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

Dla uczniów zaplanowano:

I. Kursy organizowane w szkole – prowadzone przez nauczycieli:

 • Produkcji lodów;
 • Sztuki cukierniczej;
 • Kelnerski;
 • Profesjonalnej obsługi recepcji;
 • Animatora czasu wolnego;
 • Fotografii studyjnej;
 • Podstawy automatyki w oparciu o system Arduino;
 • Montażu filmowego;
 • Doskonalenia umiejętności wykonywania środków reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych;
 • Rysunku;
 • „Humor, radość czy smutek w reklamie” – od analizy do produkcji;
 • Obsługa kasy fiskalnej;
 • Obsługa programu finansowo – księgowego REWIZOR;
 • ABC własnego biznesu – zakładanie e-firmy handlowej;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Efektywne kierowanie zespołem;
 • Warsztaty z komunikacji w biznesie i PR;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie – ryczałt, karta podatkowa, PKPiR;
 • Potraw wybranych kuchni regionalnych;
 • Potraw regionalnych kuchni francuskiej;
 • Potraw regionalnych kuchni włoskiej;
 • Produkcji sushi;
 • Produkcja zup azjatyckich;
 • Sporządzanie pierogów azjatyckich;

II. Kursy zlecane wykonawcom zewnętrznym:

 • Kurs prawa jazdy kat. B;
 • Menager branży HO-GA-TUR;
 • Kurs baristy;
 • Kurs barmański z elementami sommelierstwa;
 • Kurs pizzermena;
 • Kuchnia molekularna;
 • Kurs kasjera złotówkowo-walutowego;
 • Kurs obsługi systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej;
 • Kurs carvingu;
 • Wychowawca kolonijny;
 • ECDL;
 • Operator drona;
 • Adobe Indesign.

III. Staże zawodowe.

IV. Zajęcia przygotowujące do matury (m.in.: matematyka, j. angielski, biologia).

V. Doradztwo zawodowe.

VI. Stypendia dla uczniów zdolnych (15-tu stypendystów w każdym roku).


Mentor zawodowy

mgr Dorota Lofek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 503 482 073 


Regulamin rekrutacji CKZ II

Zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 6 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 11 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 12 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 13 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 14 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 15 do Regulaminu rekrutacji CKZ II

Zał. nr 16 do Regulaminu rekrutacji CKZ II


Stypendium dla uczniów zdolnych

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium dla uczniów zdolnych 2021/2022 (PDF)

Uchwała Nr XXI/215/21 Rady Powiatu w Wadowicach (PDF)

Uchwała Nr 688/21 Zarządu Powiatu w Wadowicah ws. komisji styp. dla ucz. zdolnych (PDF)

Lista osób, którym przyznano stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki:


Ogłoszenia:


Listy zakwalifikowanych


Staże zawodowe

Ankieta dla uczniów

Informacja o numerze rachunku bankowego

Oświadczenie o otrzymaniu materiałów niezbędnych do realizacji stażu

Certyfikat odbycia stażu

Oświadczenie zgody do udziału COVID staż

Dziennik stażu dla ucznia

Refundacja kosztów dojazdu na staż

Wniosek o stypendium stażowe

 

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)