uczniowie szkoły

"Talk to me!"

Od 02.11.2009r. do 31.07.2012r.

uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Profilowanego biorą udział w projekcie pt. "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"

Program realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. 

Zajęcia obejmują:

 • Zajęcia języka angielskiego
 • Blok warsztatowy w języku angielskim
 • Językowe wycieczki szkolne

Dla najlepszych: letnie obozy językowe

FENIKS

W ZS nr 3 realizowany jest program "FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów" współfinansowany w ramach EFS. 

Termin realizacji: 02.01.2009r do 31.05.2012r. 

 Celami programu są między innymi:

 • Rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi
 • Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
 • Rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider programu), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W projekcie bierze udział grupa 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia uczą ostrości myślenia i dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Budują proste modele, rozpoznają i stosują funkcje matematyczne w wymiarze praktycznym. Przygotowują "projekty fizyczne" m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczelnianych.

"Inwestuj w siebie - pokonaj bariery" - rok 2008

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 13 października do 15 grudnia 2008r. program "Inwestuj w siebie - pokonaj bariery". W ramach programu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • matematyka
 • studio filmu obcojęzycznego
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty ekonomiczne
 • Nauka pływania
 • Praca z uczniem zdolnym - twórcza matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów

 • biologia w doświadczeniach
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Teatru WYJAZDY DO TEATRU
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • algorytmika i programowanie
 • Czy wiesz, co jesz?
 • Zajęcia z fizyki dla pasjonatów

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu propagowania idei pierwszej pomocy oraz wolontariatu szkolnego

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • aerobik dla zdrowia i lepszej kondycji
 • piłka siatkowa dla dziewcząt
 • piłka siatkowa dla chłopców
 • nauka tańca
 • doskonalenie umiejętności i elementów taktycznych w piłce koszykowej
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla młodzieży z oznaczoną grupą korekcyjną
 • doskonalenie technik pływania

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Zarządzanie firmą
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju

 "Bądź aktywny w czasie wolnym"- rok 2007

 Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 3 września do 14 grudnia 2007r. program "Bądź aktywny w czasie wolnym" - w ramach "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku". 

Formy realizacji programu

Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 

Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty gastronomiczne
 • przedmioty ekonomiczne
 • SKS

Nauka pływania Praca z uczniem zdolnym

Przewidywana liczba uczniów objętych wsparciem:

 • poznawanie małej ojczyzny - kuchnia regionalna
 • z ochroną przyrody za pan brat - warsztaty proekologiczne
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Sztuki
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • przygotowanie tras wędrówek po małej ojczyźnie
 • kółko filozoficzne (szerzenie filozofii patrona szkoły i umiejętności identyfikacji z wartościami życia)

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z:
  • przedmiotów ekonomicznych
  • przedmiotów gastronomicznych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas zawodowych (2k, 3p)
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • klub chirliderek
 • piłka siatkowa

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • edukacja ku kreatywności
 • koło przedsiębiorczości
 • kształcenie języków obcych w ramach zajęć "Zanim wyjedziesz do pracy w Europie":
  • j. angielski
  • j. niemiecki

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)