uczniowie szkoły

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją w październiku 2009 w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Języków Obcych przygotowane przez nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów.

W ramach obchodów tego święta uczniowie ZS3 mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o krajach europejskich i uczestnictwa w konkursie wiedzy o Anglii, Londynie oraz o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs odbył się dnia 21.X.2009. Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

    I miejsce - Katarzyna Praciak 

    II miejsce - Bernadetta Bąk 

    III miejsce Ilona Królik 

Pytania konkursowe przygotowała Anna Malczyk.

Konkurs o Londynie, Konkurs wiedzy o Anglii - pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak Laureaci:

Jończyk Elżbieta 2m

Guńka Gabriela 2h

Tatka Ewa 3b

Jutka Krzysztof 3n

Kopytyńska Agnieszka 2j

Pławny Monika 3m

Perlińska Ewa 2j

Grzesiek Kamil 2j

pytania konkursowe przygotowały Anna Gordon, Magdalena Kościelniak

Dnia 28 X. 2009 odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Uczniowie mieli okazję zaprezentować piosenki w językach angielskim, niemieckim, czeskim, hiszpańskim i francuskim. - udowadniając, że nauka języków nie musi być tylko ciężką pracą, ale może być dobrą zabawą i rozrywką. Przy dźwiękach muzyki dobrze bawiła się również publiczność - klasy, których przedstawiciele brali udział w konkursie oraz klasy pierwsze - mamy nadzieję, że październikowa impreza zachęci ich i zmotywuje do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych. Konkurs prowadziła klasa 2i, która na koniec wykonała kanon "Panie Janie" we wszystkich znanych sobie językach. 

Jury pod przewodnictwem dyr. Alicji Michniak wyróżniło następujących uczniów:

    I miejsce: zespół 2i 

    II miejsce: Anna Stanek 3m 

    III miesjsce: Anna Spisak, Joanna Kudlińska 3b, Barbara Dębska 3j

wyróżnienia: 

    zespół 1m 

    zespół 2n

Anna Młodzik 1m

Nagrody w konkursach ufundowali: 

Rada Rodziców ZS3 

księgarnia Exlibris 

wydawnictwo Longman 

wydawnictwo W SZ PWN 

Nauczyciele organizujący Dzień Języków Obcych :

mgr Anna Malczyk, mgr Ewa Kozioł, mgr Maria Wiktor - Siedlecka

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (21 wrzesień 2020)