uczniowie szkoły

W październiku 2010 roku w związku z corocznym "Dniem Języków Obcych" nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach zorganizowali kilka konkursów oraz uroczysty apel, których celem było zachęcenie uczniów do większego zaangażowania w uczenie się języków, poznawanie obyczajów, historii i kultury innych narodów oraz pokazanie, jak ważna jest dobra znajomość języków obcych.

W dniu 21.10.2010 roku odbył się konkurs wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. 

Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach anglojęzycznych:

 •     I miejsce: Piotr Łukasik kl. 2n
 •     II miejsce: Marcin Sobolewski kl. 2m 
 •     III miejsce: Patrycja Konarska kl.3b, Gabriel Najduch kl.2n, Wojciech Banaś kl.2n 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak.

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

 •     I miejsce: Agnieszka Dyrcz kl.3m 
 •     II miejsce: Anna Pływacz kl.3m 
 •     III miejsce: Anna Skibińska kl.1a 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bieniek.

Konkurs wiedzy o krajach francuskojęzycznych:

 •     I miejsce: Kamil Grzesiek kl.3h
 •     II miejsce: Katarzyna Filek kl.1h, Mariola Kwiatek kl. 1h 
 •     III miejsce: Szymon Mirowski kl.1h 

Pytania konkursowe opracowała Maria Wiktor-Siedlecka.

Dnia 25.10.2010 roku uczniowie zaprezentowali przed jury plany 5-dniowych wycieczek po wybranych obszarach niemiecko- ,anglo- i francuskojęzycznych. W ciągu 15 minut starali się przybliżyć historię, tradycje oraz obyczaje panujące w różnych zakątkach świata. Wszystkie prezentacje były starannie opracowane. Uczniowie wykazali się nie tylko doskonałą wiedzą na temat wybranych miejsc, ale również talentami plastycznymi, muzycznymi oraz fantazją. 

Jury w składzie: v-ce dyr. Alicja Michniak, Anna Bieniek, Anna Momot, Agata Korytkowska-Sikora oraz Joanna Tomiak przyznało następujące miejsca: 

 •     I miejsce: Karolina Litwa, Patrycja Brusik kl. 2m 
 •     II miejsce: Adrian Boba, Dariusz Brusik, Karol Sikora kl. 3n 
 •     III miejsce: Jolanta Lasek, Dominika Maj kl. 3b 
 •     Wyróżnienie: Żaneta Wcisło, Tomasz Wierciak kl.3i

Zwieńczeniem obchodów "Dnia Języków Obcych" był uroczysty apel na sali gimnastycznej dnia 29.10.2010 roku. Apel rozpoczął się od przemówienia dyr. Jolanty Satławy, która podkreśliła, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka i znajomość języków obcych.

Następnie 13 uczniów klasy czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista przedstawiło multimedialną relację z realizacji Programu Leonardo da Vinci, w ramach którego odbyli w dn. 31.01. - 27.02.2010r. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) praktykę zawodową pt. "Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej". Praktyka w Niemczech była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy p. v-ce dyr. A. Michniak z Internationaler Bund Polska . Dyrektor IB - pan Grzegorz Grzonka wręczył podczas apelu uczestnikom stażu Europass Mobilności - dokument potwierdzający zdobyte przez uczniów umiejętności zawodowe i językowe. Stażyści mieli okazję podziękować panu dyrektorowi za możliwość odbycia praktyki, która miała zarówno znaczenie pod względem zawodowym, jak i kulturowym czy językowym, bowiem oprócz zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego rynku pracy i gospodarki, zwiedzili Berlin, Uniwersytet Viadrina, odwiedzili Tropikalną Wyspę i zmierzyli się w praktycznych sytuacjach z językiem niemieckim. Cały pobyt pozostawił niezapomniane wrażenia.

Następnie uczniowie, których prezentacje zostały wyróżnione przedstawili je na forum szkolnym. Po prezentacjach nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów przez dyr. Jolantę Satławę oraz organizatorów tegorocznej uroczystości Annę Bieniek, Annę Momot Agatę Korytkowską- Sikorę i Joannę Tomiak.

Na zakończenie apelu kl.3b wystąpiła ze swoim programem artystycznym śpiewając piosenki w różnych językach.

Nagrody dla laureatów ufundowali:

 • Księgarnia Exlibris
 • Wydawnictwo Longman
 • Zespół Szkół nr 3

Organizatorzy mają nadzieję, że udało im się zachęcić uczniów do konsekwentnego podnoszenia poziomu znajomości języków obcych i ciągłego doskonalenia sprawności językowych.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (8 październik 2021)